Särskilda villkor för Live Casino Pit Boss

För ledning och översyn av bordsspel och relaterade aktiviteter på Live Casino utser vi en ansvarig för kasinolokalen (”Pit Boss”). Följande villkor gäller för de realtidskampanjer, bonusar och specialerbjudanden som Pit Boss kan erbjuda spelare medan de medverkar i Live Casino-aktiviteter. Dessa villkor omfattas av användaravtalet. I händelse av motstridiga villkor eller inkonsekvenser mellan dessa särskilda villkor för Pit Boss och användaravtalet ska de särskilda villkoren Pit Boss ha tolkningsföreträde. Dessa särskilda villkor för Pit Boss är ursprungligen författade på engelska och om de har översatts till andra språk har den engelska versionen tolkningsföreträde.

PIT BOSS-BONUSAR

Särskilda villkor
 1. Pit Boss kan emellanåt erbjuda spelare en bonus för att medverka i Live Casino-aktiviteter (”Live Casino-bonus”).
 2. Spelare kan endast få Live Casino-bonusen om de har underrättats i realtid av Pit Boss via Live Casino-plattformen om att de ska få en sådan.
 3. Live Casino-bonusen som delas ut av Pit Boss enligt ovan sätts in på kontot för spelare (som uppfyller kriterierna) inom cirka två (2) timmar från det ögonblick som spelarna har underrättats om det av Pit Boss enligt ovan.
 4. Live Casino-bonusen (och eventuell tillhörande vinst) löper ut efter 90 dagar från utdelningsdatumet.
 5. Live Casino-bonusen måste omsättas 30 gånger inom 90 dagar från utdelningsdatumet innan uttag kan göras. Detta innebär att du måste uppfylla de tillämpliga satsningskraven inom 90 dagar efter att Live Casino-bonusen beviljats, annars förverkas Live Casino-bonusen och eventuella vinster kopplade till denna Live Casino-bonus. Särskilda andelar tas ut vid satsning för att uppfylla satsningskraven och varierar mellan de olika spelen. Se tabellen nedan för mer info.
 6. Endast för omedelbara bonusar tills satsningskraven har uppfyllts: Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto är lika med eller större än det ursprungliga bonusbeloppet kan du ta ut din insättning, men bonusen (och eventuella tillhörande vinster) förverkas.
 7. Med undantag för jackpottvinster begränsas vinster som genereras genom Live Casino-bonusar till 500 kr.
 8. Live Casino-bonusar kan inte utnyttjas för sport- eller pokerspel.

KONTANTÅTERBÄRINGSTID

Särskilda villkor
 1. Pit Boss kan erbjuda spelare som uppfyller kriterierna att återbetala en del av deras nettoförluster som uppstått under en fördefinierad tidsrymd (”kontantåterbäringstid”) som kontantåterbäring (sätts in som reda pengar). Se nedan för en mer detaljerad beskrivning (gemensam benämning ”erbjudande om kontantåterbäring”).
 2. Kontantåterbäringstiden tillkännages i realtid av Pit Boss via Live Casino-plattformen och inleds med att en skylt med texten ”Kontantåterbäringstid” och en timer placeras på det aktuella bordet.
 3. Kontantåterbäringstiden löper ut när ovannämnda skylt tas bort och timern räknat ner till 00:00.
 4. Om timern når 00:00 under en omgång fortsätter kontantåterbäringstiden tills den aktuella omgången är över.
 5. För tydlighets skull avser erbjudandet om kontantåterbäring spelarens nettoförluster (nettoförluster = totalt satsat belopp – vinster) under kontantåterbäringstiden på de specifika borden (d.v.s. endast de bord som Pit Boss har satt en skylt och timer på så som förklaras ovan).
 6. Det maximala kontantbelopp som delas ut vid varje återbäringstid är begränsat till 500 kr.
 7. Det kontantbelopp som återbetalas i enlighet med kontantåterbäringserbjudandet sattes in på kontot för spelare som uppfyller kriterierna inom cirka två (2) timmar från kontantåterbäringstidens slut.
 8. Det kontantåterbäringsbelopp som delas ut i enlighet med erbjudandet om kontantåterbäring sätts in som reda pengar och behöver inte satsas för att uttag ska kunna göras.

DUBBEL VINST PÅ SIDOVAD

Särskilda villkor
 1. Pit Boss kan erbjuda spelare som uppfyller kriterierna möjligheten att fördubbla sina vinster på sidovad (d.v.s. en satsning som sker utöver huvudinsatsen) som läggs under en fördefinierad tidsrymd (”tid för dubbel vinst på sidovad”). Se nedan för en mer detaljerad beskrivning (gemensam benämning ”tid för dubbel vinst på sidovad”).
 2. Tiden för dubbel vinst på sidovad” tillkännages i realtid av Pit Boss via Live Casino-plattformen och inleds med att en skylt med texten ”Tid för dubbel vinst på sidovad” och en timer placeras på det aktuella bordet.
 3. Tiden för dubbel vinst på sidovad löper ut när den ovannämnda skylt tas bort och timern räknat ner till 00:00.
 4. Om timern når 00:00 under en omgång fortsätter tiden för dubbel vinst på sidovad tills den aktuella omgången är över.
 5. Erbjudandet om dubbel vinst på sidovad avser vinster på alla sidovad, inklusive ”perfekta par” och ”21 + 3”.
 6. Alla vinster som uppstår genom erbjudandet om dubbel vinst på sidovad delas ut som en bonus (denna bonus motsvarar det belopp som vunnits på sidovad per omgång) (gemensam benämning ”dubbelvinstbonus”).
 7. Den maximala dubbelvinstbonus som delas ut per omgång under tidsrymden för dubbel vinst på sidovad begränsas till 200 kr.
 8. Dubbelvinstbonusar sätts in på kontot för spelare som uppfyller kriterierna inom ca två (2) timmar från det att tiden för dubbel vinst på sidovad har löpt ut.
 9. Dubbelvinstbonusen (och eventuella tillhörande vinster) löper ut efter 90 dagar från utdelningsdatumet.
 10. Dubbelvinstbonusen måste omsättas 30 gånger inom 90 dagar från utdelningsdatumet innan uttag kan göras. Detta innebär att du måste uppfylla tillämpliga satsningskrav inom 90 dagar efter utdelningen av dubbelvinstbonusen, annars förverkas såväl den som eventuella vinster förknippade med dubbelvinstbonusen. Särskilda andelar tas ut vid satsning för att uppfylla satsningskraven och varierar mellan de olika spelen. Se tabellen nedan för mer info.
 11. Endast för omedelbara bonusar tills dess att satsningskraven har uppfyllts: Om bonusen (plus eventuella tillhörande vinster) på ditt konto är lika med eller större än det ursprungliga bonusbeloppet kan du ta ut din insättning, men bonusen (och eventuella tillhörande vinster) förverkas.
 12. Med undantag för jackpottvinster begränsas vinster som genereras genom dubbelvinstbonusar till 500 kr.
 13. Dubbelvinstbonusar kan inte utnyttjas för sport- eller pokerspel.

ALLMÄNT

Särskilda villkor
 1. Uttag: Ditt insättningssaldo (definierat som transaktionssaldo enligt vår uttagspolicy) kan tas ut när som helst. Allmänna uttagsvillkor gäller. För mer info, se uttagspolicyn.
 2. Alla bonusar och kampanjerbjudanden och eventuella vinster som genereras genom satsning enligt ovan annulleras vid uttag om något av de tillämpliga villkoren inte till fullo har uppfyllts.
 3. Om du har ett väntande meddelande i kassan på 888casinos webbplatsen angående nyligen genomförd spelaktivitet förbehåller vi oss rätten att upphäva din rätt att medverka i och/eller fortsätta att ta del av kampanjer liksom bonusar eller specialerbjudanden som övervägs inom ramen för den. I så fall ska eventuella bonusar och/eller andra förmåner som du fått och/eller är berättigad till genom den vara förverkade.
 4. I undantagsfall kan det hända att Pit Boss modifierar, ändrar eller avslutar de kampanjer, bonusar och specialerbjudanden som övervägs inom ramen för dessa villkor innan den tillkännagivna tidsperiodens utgång, alternativt väljer att förlänga perioden för en kampanj, bonus eller ett specialerbjudande av exempelvis säkerhetsskäl, för att följa gällande lagar eller bestämmelser, på grund av att kampanjerbjudandet missbrukas eller av annan orsak där det tillämpliga erbjudandet inte kan tillhandahållas så som angett till följd av exceptionella omständigheter.
 5. Villkoren i 888casinos fullständiga bonuspolicy gäller.
 6. 888casinos fullständiga villkor gäller.
Tabell över hur mycket de olika spelen bidrar till att uppfylla satsningsvillkoren
Spelkategori Bidragande andel
Videospelautomater och spelautomater, Keno, Dice och alla andra spel som inte tas upp i tabellen 100 %
Alla versioner av Roulette, Caribbean Poker och bordsversioner av poker 20%
Alla versioner av Blackjack, Live Casino-spel, Video Poker och Baccarat 10 %
Craps 5 %
Säkrare. Bättre. Tillsammans.
Sätt gränser och spela ansvarsfullt
18+ 18+
Vi använder cookies för att ge dig en personlig upplevelse & reklam. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer här.