Tillbaka

Välj språk:

3D Roulette

OM

3D-versionen av online-Roulette spelas exakt på samma sätt som traditionell European Roulette, med den enda skillnaden att spelaren kan njuta av ännu bättre grafik än vanligt. Du kan satsa på ett antal olika resultat, t.ex. enskilda nummer eller nummerintervall som kulan stannar på, eller vilken färg den stannar på och om numret är udda eller jämnt.
3D roulette win
roulette wheel
I roulett är det en så kallad croupier som sätter i gång hjulet och släpper ner kulan, hanterar de insatser som läggs och sköter utbetalningen till eventuella vinnare. Kulan stannar till sist i något av de 37 numrerade (0–36) och färgade facken på hjulet.

SÅ SPELAR DU

3D Roulette är lika lätt att lära sig som alla andra 888casinos varianter av onlineroulett. Croupieren sköter ruljangsen och spelarna behöver bara fokusera på sina satsningsbeslut. Det finns tre grundläggande typer av insatser att välja mellan:
Nummer: Spela på vilket enskilt nummer eller nummerintervall som kulan kommer att stanna på.
Färg: Spela på om kulan kommer att stanna på ett rött eller svart nummer.
Udda eller jämnt: Spela på om kulan kommer att stanna på ett udda eller jämnt nummer.

Dessutom finns det två undertyper av satsningar, så kallade insides och utsides vad. När du förstår skillnaden mellan dem har du tagit ett stort steg på vägen mot att förstå spelet väl. Insides och utsides vad omfattar följande satsningskategorier:
Insides vad: Ett nummer, två nummer, rad (eller street), hörn, fem nummer, dubbelrad (dubbelstreet)
Utsides vad: Rött eller svart, udda eller jämnt, 1–18, 19–36, tolv nummer (dussin eller kolumn)

Definition av satsningstyper i onlineroulett

Ett nummer: En direkt satsning på ett (valfritt) nummer.
Två nummer: Insatser som placeras på linjen mellan två (valfria) nummer.
Rad (street): Du placerar insatsen i änden av någon av nummerraderna för att på så sätt täcka tre nummer.
Hörn (corner): Du placerar din insats på linjekorsningen för fyra angränsande nummer.
Dubbelrad (line): Du placerar din insats i änden av den linje som delar de två raderna. En radsatsning täcker alla nummer i vardera rad, upp till sex nummer.
Dussin: Du placerar din insats i något av fälten märkta ”1st 12” (1–12), ”2nd 12” (13–24) och ”3rd 12” (25–36) på bordet, som vart och ett omfattar tolv nummer.
Kolumn: På roulettbordets kortsida finns tre fält märkta ”2 to 1” (2 till 1). Välj något av de tre fälten och lägg en marker på det för att välja samtliga tolv nummer i kolumnen (exklusive noll i varje fall).
1–18/19–36 (högt/lågt): En insats som läggs i något av fälten ”1 to 18” (1–18) eller ”19 to 36” (19–36) och därmed täcker totalt 18 nummer.
Rött/svart: Spela på om kulan kommer att stanna på ett rött eller svart nummer.
Udda/jämnt: Spela på om kulan kommer att stanna på ett udda eller jämnt nummer.
Trio: En satsning på 0, 1 och 2 eller 0, 2 och 3. Markern läggs där linjerna för de tre önskade numren korsar varandra.
Översta raden: En satsning på 0, 1, 2 och 3. Markerna måste placeras i hörnet av 0 och 1 eller på hörnet av 0 och 3.

Särskilda 3D Roulette-funktioner

I 3D Roulette online ligger alla specialfunktioner på panelen Advanced (Avancerat). Du öppnar denna panel genom att klicka på fliken Advanced (Avancerat) i övre högra hörnet av skärmen.

Specialfunktionerna inkluderar:

Neighbor Bets (Grannsatsningar): Grannsatsning innebär att du kan satsa på de nummer som står direkt bredvid ett visst nummer på rouletthjulet. Exempel: Om du lägger en grannsatsning på nummer 12 täcker det också 28 (som står till vänster om 12) och 35 (som står till höger om 12). Man kan lägga grannsatsningar på upp till fyra nummer åt gången – de fyra nummer som står på ömse sidor om numret man spelar på.

Så här lägger du grannsatsningar:
  1. Klicka på Neighbor Bets (Grannsatsningar) i panelen Advanced (Avancerat).
  2. Klicka på det antal grannsatsningar som du vill lägga (1–4).
  3. För muspekaren över rouletthjulet för att förhandsgranska din satsning.
  4. Klicka på det nummer som du vill lägga insatsen på. Marker placeras ut på alla tillämpliga nummer.
  5. Klicka på Spin (Dra).

Heta/kalla roulettnummer

I fönstret Neighbor Bets (Grannsatsningar) kan spelarna kan snabbt kontrollera vilka fem nummer som vunnit flest antal omgångar (Hot) och vilka fem som vunnit det lägsta antalet omgångar (Cold). På denna skärm har spelarna också möjlighet att snabbt lägga insatser på ett eller alla de fem hetaste eller kallaste numren med hjälp av knapparna ”All Hot” (Alla heta) eller ”All Cold” (Alla kalla). I så fall läggs fem marker ut på de aktuella numren. Dessa nummer avser endast den pågående spelsessionen.

Autoplay

(Autospel): Aktivera autospelsfunktionen om du vill att datorn ska spela ett visst antal omgångar åt dig. Du väljer Autoplay (Autospel) och antal omgångar på panelen Advanced (Avancerat). Klicka på Start (Starta) för att börja.

Odds för insides och utsides vad

Insats Vinst
Ett nummer 35:1
Två nummer 17:1
Trio (3 nummer) 11:1
Rad/street (3 nummer) 11:1
Hörn/corner (4 nummer) 8:1
Dubbelrad (6 nummer) 5:1
Dussin (12 nummer) 2:1
Kolumn (12 nummer) 2:1
Rött/svart (18 nummer) 1:1
Udda/jämnt (18 nummer) 1:1
Högt/lågt (18 nummer) 1:1
Hörn med nollan (Four number Bet) 8:1

Vid flera vinster läggs de ihop. Vid fel ogiltigförklaras alla vinster och spel.

Genvägstangenter

Mellanslag/S = Dra
R = Upprepa vad
Backsteg = Tillbaka till lobbyn

Minimi- och maxinsats

Utbetalningsgraden för det här spelet är 97,30 %. 

För de fullständiga, officiella spelanvisningarna, klicka här.
Vi använder cookies för att ge dig en personlig upplevelse & reklam. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer här.