Registrera och spela

OM

Onlineversionen av American Roulette har stora likheter med European och French Roulette. Det är endast en handfull regler som är annorlunda.
american roulette win
playing american roulette on mobile
En croupier sköter rouletthjulet och håller reda på satsningar och utbetalningar. Omgången börjar genom att croupieren drar i gång hjulet i en riktning och sedan kastar in kulan i motsatt riktning. Kulan stannar i något av de 37 numrerade och färgade facken (0–36).

SÅ SPELAR DU

American Roulette är, liksom de flesta andra former av onlineroulett, lätt att lära sig. Det finns tre grundläggande typer av satsningar och när man väl har lärt sig dem är det mycket lättare att förstå de mer komplicerade satsningstyperna. De tre grundläggande satsningstyperna förklaras nedan:

Nummer: Spela på vilket enskilt nummer eller nummerintervall som kulan kommer att stanna på.
Färg: Spela på om kulan kommer att stanna på ett rött eller svart nummer.
Udda eller jämnt: Spela på om kulan kommer att stanna på ett udda eller jämnt nummer.

Utöver de tre standardtyperna, finns det dessutom underkategorier som man kan spela på, så kallade insides och utsides vad. Insides och utsides satsningar omfattar följande satsningskategorier:
Insides vad: Ett nummer, två nummer, rad (eller street), hörn, fem nummer, dubbelrad (dubbelstreet)
Utsides vad: Rött eller svart, udda eller jämnt, 1–18, 19–36, tolv nummer (dussin eller kolumn)

FÖRKLARING AV SATSNINGSTYPER

Förklaringar av de olika satsningstyperna i roulette

Ett nummer: Ett spel direkt på ett (valfritt) nummer.
Två nummer: Insatser som placeras på linjen mellan två (valfria) nummer.
Rad (street): Du placerar insatsen i änden av någon av nummerraderna för att på så sätt täcka tre nummer.
Hörn (corner): Insatsen placeras på linjekorsningen för fyra angränsande nummer.
Dubbelrad: Du placerar din insats i änden av den linje som delar de två raderna. En radsatsning täcker alla nummer i vardera rad, upp till sex nummer.
Dussin: Du placerar insatsen på något av fälten märkta ”1st 12” (1–12), ”2nd 12” (13–24) och ”3rd 12” (25–36) på bordet, som vart och ett omfattar tolv nummer.
Kolumn: På roulettbordets kortsida finns tre fält märkta ”2 to 1” (2 till 1). Välj något av de tre fälten och lägg en marker på det för att välja samtliga tolv nummer i kolumnen (exklusive noll i samtliga fall).
1–18/19–36 (högt/lågt): En insats som läggs i något av fälten ”1 to 18” (1–18) eller ”19 to 36” (19–36) och därmed täcker totalt 18 nummer.
Rött/svart: Spela på om kulan kommer att stanna på ett rött eller svart nummer.
Udda/jämnt: Spela på om kulan kommer att stanna på ett udda eller jämnt nummer.
Trio: En satsning på 0, 1 och 2 eller 0, 2 och 3. Markern läggs där linjerna för de tre önskade numren korsar varandra.
Översta raden: En satsning på 0, 1, 2 och 3. Markern måste placeras i hörnet av 0 och 1 eller på hörnet av 0 och 3.
Förlust vid nolla eller dubbelnolla: Om spelaren spelar på udda/jämnt eller högt/lågt och kulan stannar på noll eller dubbelnoll förlorar spelaren vadet.

Specialfunktioner

I onlineversionen av American Roulette finns det ett antal kul specialfunktioner. Du visar tillgängliga specialfunktioner genom att klicka på fliken Advanced (Avancerat) i övre högra hörnet av skärmen.

Specialfunktionerna inkluderar:

Neighbor bets (Grannsatsningar): Det går att spela på de nummer som står på ömse sidor av ett visst nummer på hjulet. Detta kallas för grannsatsning. Exempel: Om du lägger en grannsatsning på nummer 12 täcker det också 28 (som står till vänster om 12) och 35 (som står till höger om 12). Man kan lägga grannsatsningar på upp till fyra nummer åt gången – de fyra nummer som står på ömse sidor om numret man spelar på.

Så här lägger du grannsatsningar:
  1. Klicka på ”Neighbor bets” (Grannsatsningar) i panelen Advanced (Avancerat).
  2. Välj önskat antal grannsatsningar, maximalt fyra.
  3. För muspekaren över rouletthjulet för att förhandsgranska din satsning.
  4. Klicka på det eller de nummer som du vill spela på. Marker placeras ut på numren som du klickar på.
  5. Klicka på Spin (Dra).
Kalla och heta nummer: En av de bästa funktionerna på panelen Advanced (Avancerat) är att man snabbt kan se vilka fem nummer på hjulet som har vunnit mest under den aktuella sessionen (de heta numren) liksom de fem nummer som vunnit minst (de kalla numren). Denna information hjälper dig när du beslutar om vad du ska spela på. Dessutom kan du på den här skärmen spela direkt på de heta eller kalla nummer som visas genom att välja electing ”All Hot” (Alla heta) eller ”All Cold” (Alla kalla). I så fall placeras fem marker ut på dessa nummer.

Autoplay

(Autospel): Aktivera autospelsfunktionen om du vill att datorn ska spela ett visst antal omgångar åt dig. Du väljer Autoplay (Autospel) och antal omgångar på panelen Advanced (Avancerat). Klicka på Start (Starta) för att börja.

Odds för insides och utsides vad

Insats Vinst
Ett nummer 35:1
Två nummer 17:1
Trio (3 nummer) 11:1
Rad/street (3 nummer) 11:1
Hörn (4 nummer) 8:1
Dubbelrad (6 nummer) 5:1
Dussin (12 nummer) 2:1
Kolumn (12 nummer) 2:1
Rött/svart (18 nummer) 1:1
Udda/jämnt (18 nummer) 1:1
Högt/lågt (18 nummer) 1:1
Hörn med nollan (Four number Bet) 8:1
Spel på rött/svart, udda/jämnt och högt/lågt och kulan stannar på 0 eller 00 Spelaren förlorar hela insatsen

Vid flera vinster läggs de ihop. Vid fel ogiltigförklaras alla vinster och spel.

Genvägstangenter

Mellanslag/S = Dra
R = Upprepa vad
Backsteg = Tillbaka till lobbyn

Minimi- och maxinsats

Utbetalningsgraden för det här spelet är 97,74 %.

På mobilen:

Du lägger insatser genom att dra markern ut på bordet.

För de fullständiga, officiella spelanvisningarna, klicka här.
Säkrare. Bättre. Tillsammans.
Sätt gränser och spela ansvarsfullt
18+ 18+
Vi använder cookies för att ge dig en personlig upplevelse & reklam. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer här.