Registrera och spela

OM

I onlineversionen av European Roulette kan du spela på ett eller flera nummer, rött eller svart och udda eller jämnt. När spelarna har lagt sina insatser drar croupieren i gång rouletthjulet och kastar ner kulan i motsatt riktning mot hjulets rotation.
winning screenshot of a european roulette win
european mobile roulette
Kulan stannar i något av de 37 numrerade och färgade facken på hjulet (0–36).

SÅ SPELAR DU

Onlineversionen av European Roulette är mycket lätt att lära sig och spela. Det är bara att lägga insatsen på önskad plats på bordet så sköter croupieren resten. Det finns tre olika typer av satsningar i roulette:
Nummer: Satsa på vilket enskilt nummer eller nummerintervall som kulan kommer att stanna på.
Färg: Satsa på om kulan kommer att stanna på ett rött eller svart nummer.
Udda eller jämnt: Satsa på om kulan kommer att stanna på ett udda eller jämnt nummer. Dessa tre satsningstyper erbjuder i sin tur en rad olika varianter som delas upp i så kallade insides och utsides vad:
Insides satsningar: Ett nummer, två nummer, rad (eller street), hörn, fem nummer, dubbelrad (dubbelstreet)
Utsides satsningar: Rött eller svart, udda eller jämnt, 1–18, 19–36, tolv nummer (dussin eller kolumn)

Förklaring av satsningstyperna i onlineroulett

Ett nummer: En direkt satsning på ett (valfritt) nummer.
Två nummer:
Insatser som placeras på linjen mellan två (valfria) nummer.
Rad (street): Du placerar insatsen i änden av någon av nummerraderna för att på så sätt täcka tre nummer.
Hörn (corner): Du placerar din insats på linjekorsningen för fyra angränsande nummer.
Dubbelrad: Du placerar din insats i änden av den linje som delar de två raderna. En radsatsning täcker alla nummer i vardera rad, upp till sex nummer.
Dussin: Du placerar din insats i något av fälten märkta ”1st 12” (1–12), ”2nd 12” (13–24) och ”3rd 12” (25–36) på bordet, som vart och ett omfattar tolv nummer.
Kolumn: På roulettbordets kortsida finns tre fält märkta ”2 to 1” (2 till 1). Välj något av de tre fälten och lägg en marker på det för att välja samtliga tolv nummer i kolumnen (exklusive noll i samtliga fall).
1–18/19–36 (högt/lågt): En insats som läggs på något av fälten ”1 to 18” (1–18) eller ”19 to 36” (19–36) och därmed täcker totalt 18 nummer.
Rött/svart: Spela på om kulan kommer att stanna på ett rött eller svart nummer.
Udda/jämnt: Spela på om kulan kommer att stanna på ett udda eller jämnt nummer.
Trio: En satsning på 0, 1 och 2 eller 0, 2 och 3. Markern läggs på den punkt där linjerna för de tre önskade numren korsar varandra.
Översta raden: Ett spel på 0, 1, 2 och 3. Markern måste placeras i hörnet av 0 och 1 eller på hörnet av 0 och 3.

SPECIALFUNKTIONER

Panelen Advanced

I onlineversionen av European Roulette ligger alla specialfunktioner på panelen Advanced (Avancerat) som du öppnar genom att klicka på fliken med samma namn i övre högra hörnet av spelskärmen. Specialfunktionerna inkluderar:

Neighbor Bets

(Grannsatsningar): Grannsatsning innebär att du kan satsa på de nummer som står direkt intill ett visst nummer på rouletthjulet. Exempel: Om du lägger en grannsatsningar på nummer 12 täcker det också 28 (som står till vänster om 12) och 35 (som står till höger om 12). Man kan lägga grannsatsningar på upp till fyra nummer åt gången (de fyra nummer som står på ömse sidor om numret man satsar på).

Så här lägger du grannsatsningar:

  1. Klicka på Neighbor Bets (Grannsatsningar) i panelen Advanced (Avancerat).
  2. Klicka på det antal grannsatsningar som du vill lägga (1–4).
  3. För muspekaren över rouletthjulet för att förhandsgranska satsningen.
  4. Klicka på önskat nummer. Marker placeras ut på alla tillämpliga nummer.
  5. Klicka på Spin (Dra).

Heta/kalla roulettnummer

I fönstret Neighbor Bets (Grannsatsningar) kan spelarna kan snabbt kontrollera vilka fem nummer som vunnit flest antal omgångar (Hot) och vilka fem som vunnit det lägsta antalet omgångar (Cold). På denna skärm har spelarna också möjlighet att snabbt lägga insatser på ett eller alla de fem hetaste eller kallaste numren med hjälp av knapparna ”All Hot” (Alla heta) eller ”All Cold” (Alla kalla). I så fall läggs fem marker ut på de aktuella numren. Dessa nummer avser endast den pågående spelsessionen.

Autoplay

(Autospel): Aktivera autospelsfunktionen om du vill att datorn ska spela ett visst antal omgångar åt dig. Du väljer Autoplay (Autospel) och antal omgångar på panelen Advanced (Avancerat). Klicka på Start (Starta) för att börja.

Odds för insides och utsides vad

Insats Vinst
Ett nummer 35:1
Två nummer 17:1
Trio (3 nummer) 11:1
Rad/street (3 nummer) 11:1
Hörn/corner (4 nummer) 8:1
Dubbelrad (6 nummer) 5:1
Dussin (12 nummer) 2:1
Kolumn (12 nummer) 2:1
Rött/svart (18 nummer) 1:1
Udda/jämnt (18 nummer) 1:1
Högt/lågt (18 nummer) 1:1
Hörn med nollan (Four number Bet) 8:1

Vid flera vinster betalas de ut tillsammans. Vid fel ogiltigförklaras alla vinster och spel.

Genvägstangenter

Mellanslag/S = Dra
R = Upprepa vad
Backsteg = Tillbaka till lobbyn

Utbetalningsgraden för det här spelet är 97,30 %. 

För de fullständiga, officiella spelanvisningarna, klicka här.
Säkrare. Bättre. Tillsammans.
Sätt gränser och spela ansvarsfullt
18+ 18+
Vi använder cookies för att ge dig en personlig upplevelse & reklam. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer här.