Registrera och spela

OM

Onlineversionen av French Roulette har stora likheter med European Roulette. Även här har man en rad olika alternativ att spela på: vilket nummer eller nummerintervall kulan ska stanna på, om numret är på ett udda eller jämnt och om kulan stannar på rött eller svart.
winning french roulette
playing french roulette on mobile
När alla har lagt sina insatser drar croupieren i gång rouletthjulet och kastar sedan in kulan motsatt hjulets rotationsriktning. Kulan stannar i något av de 37 numrerade och färgade facken på hjulet.

SÅ SPELAR DU

När alla har lagt sina insatser drar croupieren i gång rouletthjulet och kastar sedan in kulan motsatt hjulets rotationsriktning. Kulan stannar i något av de 37 numrerade och färgade facken på hjulet.

Onlineversionen av French Roulette är ett av de enklaste spelen att lära sig att spela, eftersom croupieren sköter det mesta. Croupieren håller koll på insatser och sköter hjulet. I denna variant av roulett står alla satsningsalternativ på bordet, skrivna på franska. Vi har översatt termerna nedan.

Totalt finns det tre satsningstyper i French Roulette: Nummer: Satsa på vilket enskilt nummer eller nummerintervall som kulan kommer att stanna på.
Färg: Spela på om kulan kommer att stanna på ett rött eller svart nummer.
Udda eller jämnt: Spela på om kulan kommer att stanna på ett udda eller jämnt nummer.

Dessa satsningstyper kan varieras på många olika sätt och brukar delas in i underkategorier, insides och utsides vad: Insides vad: Ett nummer, två nummer, rad (eller street), hörn, fem nummer, dubbelrad (dubbelstreet)
Utsides vad: Rött eller svart, udda eller jämnt, 1–18, 19–36, tolv nummer (dussin eller kolumn)

Förklaring av satsningstyperna i onlineroulett (med översättning från franska till svenska)

Plein (Ett nummer): Ett direkt spel på ett (valfritt) nummer.
Cheval (Två nummer): Insatser som placeras på linjen mellan två (valfria) nummer.
Transversale Pleine (Rad/street): Du placerar insatsen i änden av någon av nummerraderna för att på så sätt täcka tre nummer.
Carré (Hörn/corner): Du placerar din insats på linjekorsningen för fyra angränsande nummer.
Transversale Simple (Dubbelrad): Du placerar din insats i änden av den linje som delar de två raderna. En radsatsning täcker alla nummer i vardera rad, upp till sex nummer.
Douzaine (Dussin): Du placerar din insats i något av fälten märkta ”P12” (Premiere douzaine, 1–12), ”M12” (Moyenne douzaine, 13–24) och ”D12” (Dernière douzaine, 25–36) på bordet, som vart och ett omfattar tolv nummer.
Colonne (Kolumn): På roulettbordets kortsida finns tre fält märkta ”2 to 1” (2 till 1). Välj något av de tre fälten och lägg en marker på det för att välja samtliga tolv nummer i kolumnen (exklusive noll i samtliga fall).
Manque (1–18)/Passe (19–36) (Högt/lågt): En insats som läggs på något av fälten ”1 to 18” (1–18) eller ”19 to 36” (19–36) och därmed täcker totalt 18 nummer.
Rouge/Noir (Rött/svart): Spela på om kulan kommer att stanna på ett rött eller svart nummer.
Pair/Impair (Udda/jämnt) Spela på om kulan kommer att stanna på ett udda eller jämnt nummer.
Trio: En satsning på 0, 1 och 2 eller 0, 2 och 3. Markern läggs på den punkt där linjerna för de tre önskade numren korsar varandra.
Transversale de Quatre (Fyra nummer): Insatsen placeras på linjekorsningen mellan 0 och 3 och täcker då numren 0,1,2 och 3.

SPECIALFUNKTIONER I FRENCH ROULETTE

La Partage-regeln

En unik regel i French Roulette är La Partage. Denna regel innebär att om kulan landar på 0 (noll) förlorar spelaren endast halva den ursprungliga insatsen vid spel på Rouge/Noir (rött/svart), Pair/Impair (udda/jämnt) och Manque/Passe (1–18/19–36).

Panelen Advanced

I French Roulette hittar du alla specialfunktioner på panelen Advanced (Avancerat) som du öppnar genom att klicka på fliken med samma namn i övre högra hörnet av spelskärmen.

Uttalad satsning

Om du vill göra en uttalad satsning klickard du på alternativet Announced Bets (Uttalade satsningar) på panelen Advanced (Avancerat). När tabellen över satsningsalternativ visas för du muspekaren över bordet för en snabb visning av det minsta antal marker som krävs för respektive uttalad satsning. Du lägger insatsen genom att klicka på önskat satsningsalternativ på listan eller motsvarande fält på bilden av rouletthjulet. Sedan är det bara att klicka på Spin (Dra) för att börja.

Uttalade satsningar i roulett

Satsning Antal marker Täckta nummer
Voisins du Zero 9 Med 2 marker: 0/2/3, 25/26/28/29, med 1 marker: 4/7, 12/15, 18/21, 19/22, 32/35
Tiers du Cylindre 6 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36
Orphelins en Plein 8 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31, 34
Orphelins a Cheval 5 1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34
Jeu 7/9 6 7/8, 8/9, 17/18, 19, 27, 28/29
Jeu 0 4 0/3, 12/15, 26, 32/35
Finales en Plein 0 4 0, 10, 20, 30
Finales en Plein 1 4 1, 11, 21, 31
Finales en Plein 2 4 2, 12, 22, 32
Finales en Plein 3 4 3, 13, 23, 33
Finales en Plein 4 4 4, 14, 24, 34
Finales en Plein 5 4 5, 15, 25, 35
Finales en Plein 6 4 6, 16, 26, 36
Finales en Plein 7 3 7, 17, 27
Finales en Plein 8 3 8, 18, 28
Finales en Plein 9 3 9, 19, 29
Finales a Cheval 0/1 5 0/1, 10/11, 20/21, 30, 31
Finales a Cheval 1/2 5 1/2, 11/12, 21, 22, 31/32
Finales a Cheval 2/3 5 2/3, 12, 13, 22/23, 32/33
Finales a Cheval 3/4 6 3, 4, 13/14, 23/24, 33, 34
Finales a Cheval 4/5 5 4/5, 14/15, 24, 25, 34/35
Finales a Cheval 5/6 5 5/6, 15, 16, 25/26, 35/36
Finales a Cheval 6/7 5 6, 7, 16/17, 26/27, 36
Finales a Cheval 7/8 4 7/8, 17/18, 27, 28
Finales a Cheval 8/9 4 8/9, 18, 19, 28/29
Finales a Cheval 9/10 4 9, 10, 19/20, 29/30
Finales a Cheval 0/3 4 0/3, 10/13, 20/23, 30/33
Finales a Cheval 1/4 4 1/4, 11/14, 21/24, 31/34
Finales a Cheval 2/5 4 2/5, 12/15, 22/25, 32/35
Finales a Cheval 3/6 4 3/6, 13/16, 23/26, 33/36
Finales a Cheval 4/7 3 4/7, 14/17, 24/27
Finales a Cheval 5/8 3 5/8, 15/18, 25/28
Finales a Cheval 6/9 3 6/9, 16/19, 26/29
Finales a Cheval 7/10 3 7/10, 17/20, 27/30
Finales a Cheval 8/11 3 8/11, 18/21, 28/31
Finales a Cheval 9/12 3 9/12, 19/22, 29/32

Neighbor Bets

(Grannsatsningar): Grannsatsning innebär att du kan satsa på de nummer som står direkt intill ett visst nummer på rouletthjulet. Exempel: Om du lägger en grannsatsning på nummer 12 täcker det också 28 (som står till vänster om 12) och 35 (som står till höger om 12). Man kan lägga grannsatsningar på upp till fyra nummer åt gången (de fyra nummer som står på ömse sidor om numret man satsar på).

Så här lägger du grannsatsningar:

  1. Klicka på Neighbor Bets (Grannsatsningar) i panelen Advanced (Avancerat).
  2. Klicka på det antal grannsatsningar som du vill lägga (1–4).
  3. För muspekaren över rouletthjulet för att förhandsgranska satsningen.
  4. Klicka på det nummer som du vill spela på. Marker placeras ut på alla tillämpliga nummer.
  5. Klicka på Spin (Dra).

Heta/kalla roulettnummer

I fönstret Neighbor Bets (Grannsatsningar) kan spelarna kan snabbt kontrollera vilka fem nummer som vunnit flest antal omgångar (Hot) och vilka fem som vunnit det lägsta antalet omgångar (Cold). På denna skärm har spelarna också möjlighet att snabbt lägga insatser på ett eller alla de fem hetaste eller kallaste numren med hjälp av knapparna ”All Hot” (Alla heta) eller ”All Cold” (Alla kalla). I så fall läggs fem marker ut på de aktuella numren. Dessa nummer avser endast den pågående spelsessionen.

Autoplay

(Autospel): Aktivera autospelsfunktionen om du vill att datorn ska spela ett visst antal omgångar åt dig. Du väljer Autoplay (Autospel) och antal omgångar på panelen Advanced (Avancerat). Klicka på Start (Starta) för att börja.

Odds för insides och utsides vad

Insats Vinst
Ett nummer 35:1
Två nummer 17:1
Trio (3 nummer) 11:1
Rad/street (3 nummer) 11:1
Hörn/corner (4 nummer) 8:1
Dubbelrad (6 nummer) 5:1
Dussin (12 nummer) 2:1
Kolumn (12 nummer) 2:1
Rött/svart (18 nummer) 1:1
Udda/jämnt (18 nummer) 1:1
Högt/lågt (18 nummer) 1:1
Hörn med nollan (Four number Bet) 8:1

Vid flera vinster betalas de ut tillsammans. Vid fel ogiltigförklaras alla vinster och spel.

Genvägstangenter

Mellanslag/S = Dra
R = Upprepa vad
Backsteg = Tillbaka till lobbyn

Minimi- och maxinsats

Utbetalningsgraden för det här spelet är 97,30 %.

På mobilen:

Du lägger insatser genom att dra markern ut på bordet. Alternativet grannsatsningar är inte aktivt, inte eller turbospinn- och autospelsfunktionerna.

För de fullständiga, officiella spelanvisningarna, klicka här.

Säkrare. Bättre. Tillsammans.
Sätt gränser och spela ansvarsfullt
18+ 18+
Vi använder cookies för att ge dig en personlig upplevelse & reklam. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer här.