Registrera och spela

OM

Onlineversion av Low Stakes Roulette spelas enligt exakt samma regler som vanlig European Roulette, men lägre bordsgränser och insatser. I Low Stakes Roulette satsar man på olika potentiella resultat, inklusive nummer och nummerintervall, färgen som kulan stannar på och om den kommer att stanna på ett udda eller jämnt nummer.
low stakes roulette win
playing low stakes roulette on mobile
I roulett sköter en så kallad croupier ruljangsen vid bordet. Han eller hon drar i gång hjulet (i en riktning) och kastar sedan in kulan (motsatt hjulets rotationsriktning). Till slut stannar kulan i något av de 37 numrerade och färgade facken på hjulet (0–36).

SÅ SPELAR DU

Onlineversionen av Low Stakes Roulette går mycket snabbt och lätt att lära sig. Det räcker med att sätta sig in i principen bakom de tre grundläggande satsningstyperna, så är man redo att spela helt obekymrat.

Nedan följer en beskrivning av de grundläggande satsningstyperna:
Nummer: Spela på vilket enskilt nummer eller nummerintervall som kulan kommer att stanna på.
Färg: Spela på om kulan kommer att stanna på ett rött eller svart nummer.
Udda eller jämnt: Spela på om kulan kommer att stanna på ett udda eller jämnt nummer.

Dessa satsningstyper kan sedan delas in i två underkategorier, så kallade insides och utsides vad:
Insides vad: Ett nummer, två nummer, rad (eller street), hörn (corner), fem nummer, dubbelrad (dubbelstreet)
Utsides vad: Rött eller svart, udda eller jämnt, 1–18, 19–36, tolv nummer (dussin eller kolumn)

Förklaring av satsningstyperna i onlineroulett

Ett nummer: Ett spel direkt på ett (valfritt) nummer.
Två nummer: Insatser som placeras på linjen mellan två (valfria) nummer.
Rad (street): Du placerar insatsen i änden av någon av nummerraderna för att på så sätt täcka tre nummer.
Hörn (corner): Insatsen placeras på linjekorsningen för fyra angränsande nummer.
Dubbelrad (line): Du placerar insatsen i änden av den linje som delar de två raderna. En radsatsning täcker alla nummer i vardera rad, upp till sex nummer.
Dussin: Du placerar insatsen i något av fälten märkta ”1st 12” (1–12), ”2nd 12” (13–24) och ”3rd 12” (25–36) på bordet, som vart och ett omfattar tolv nummer.
Kolumn: På roulettbordets kortsida finns tre fält märkta ”2 to 1” (2 till 1). Välj något av de tre fälten och lägg en marker på det för att välja samtliga tolv nummer i kolumnen (exklusive noll i samtliga fall).
1–18/19–36 (högt/lågt): En insats som läggs i något av fälten ”1 to 18” (1–18) eller ”19 to 36” (19–36) och därmed täcker totalt 18 nummer.
Rött/svart: Spela på om kulan kommer att stanna på ett rött eller svart nummer.
Udda/jämnt: Spela på om kulan kommer att stanna på ett udda eller jämnt nummer.
Trio: En satsning på 0, 1 och 2 eller 0, 2 och 3. Markern läggs där linjerna för de tre önskade numren korsar varandra.
Översta raden: Ett spel på 0, 1, 2 och 3. Markern måste placeras i hörnet av 0 och 1 eller i hörnet av 0 och 3.

SPECIALFUNKTIONER

Panelen Advanced

I onlineversionen av Low Stakes Roulette hittar du snabbt alla specialfunktioner på panelen Advanced (Avancerat) som du öppnar genom att klicka på fliken med samma namn i övre högra hörnet av spelskärmen. Specialfunktionerna inkluderar:

Neighbor Bets

(Grannsatsningar): Det går att spela på de nummer som sitter på ömse sidor av ett visst nummer på hjulet. Detta kallas för grannsatsning. Exempel: Om du lägger en grannsatsning på nummer 12 täcker det också 28 och 35 (som står på varsin sida av 12). Man kan lägga grannsatsningar på upp till fyra nummer åt gången (de fyra nummer som står på ömse sidor om numret man spelar på). Så här lägger du grannsatsningar:
  1. Klicka på Neighbor Bets (Grannsatsningar) i panelen Advanced (Avancerat).
  2. Klicka på det antal grannsatsningar som du vill lägga (1–4).
  3. För muspekaren över rouletthjulet för att förhandsgranska satsningen.
  4. Klicka på önskat nummer. Marker placeras ut på alla tillämpliga nummer.
  5. Klicka på Spin (Dra).

Kalla och heta nummer

En av de bästa funktionerna på panelen Advanced (Avancerat) är att man snabbt kan se vilka fem nummer på hjulet som har vunnit mest under den aktuella sessionen (de heta numren) liksom de fem nummer som vunnit minst (de kalla numren). Denna viktig information hjälper dig när du beslutar om vad du ska spela på. Dessutom kan du på den här skärmen spela direkt på de heta eller kalla nummer som visas genom att välja electing ”All Hot” (Alla heta) eller ”All Cold” (Alla kalla). I så fall placeras fem marker ut på dessa nummer.

Autoplay

(Autospel): Aktivera autospelsfunktionen om du vill att datorn ska spela ett visst antal omgångar åt dig. Du väljer Autoplay (Autospel) och antal omgångar på panelen Advanced (Avancerat). Klicka på Start (Starta) för att börja.

Odds för insides och utsides vad

Insats Vinst
Ett nummer 35:1
Två nummer 17:1
Trio (3 nummer) 11:1
Rad/street (3 nummer) 11:1
Hörn/corner (4 nummer) 8:1
Dubbelrad (6 nummer) 5:1
Dussin (12 nummer) 2:1
Kolumn (12 nummer) 2:1
Rött/svart (18 nummer) 1:1
Udda/jämnt (18 nummer) 1:1
Högt/lågt (18 nummer) 1:1
Hörn med nollan (Four number Bet) 8:1

Vid flera vinster betalas de ut tillsammans. Vid fel ogiltigförklaras alla vinster och spel.

Genvägstangenter

Mellanslag/S = Dra
R = Upprepa vad
Backsteg = Tillbaka till lobbyn

Low Stakes European Roulette

Låginsatsversion av European Roulette har samma regler och funktioner som onlineversionen av European Roulette.

På mobilen

Ovanstående spelregler gäller även för mobilversionen.
Du lägger insatser genom att dra markern ut på bordet.
Alternativet ”Neighbors” (Grannar) är inte aktivt.
Turbospinnfunktionen är inte aktiv.
Autospelsfunktionen är inte aktiv.

Utbetalningsgraden för det här spelet är 97,30 % 

För de fullständiga, officiella spelanvisningarna, klicka här.

Säkrare. Bättre. Tillsammans.
Sätt gränser och spela ansvarsfullt
18+ 18+
Vi använder cookies för att ge dig en personlig upplevelse & reklam. Genom att använda denna webbplats accepterar du vår cookiepolicy. Läs mer här.