I Blackjack är grundläggande strategi den serie beslut som en spelare följer för att minimera förlust av pengar över tiden. Det berättar för spelaren när det är rätt tid att stanna, fortsätta, dubbla, dela eller om man ska ge upp (detta när spelaren överlämnar hälften av sin ursprungliga insats till kasinot). Dessa åtgärder bestäms av datasimulering som är gjort på ett datasett med cirka 400 miljoner spelade händer som beslutspunkter. Men, det kan i vissa situationer blir det nödvändigt att avvika även från denna strategi för att få maximal lönsamhet över kasinot.


Föreställ dig en situation där spelaren har initialt två kort som totalt blir 16, medan dealern har en 7a som ett uppkort. Om spelaren visste att nästa kort var 5, är det mest ekonomiskt fördelaktiga draget är att dubbla. De 5 skulle ge spelaren totalt 21, vilket är ett scenario som där spelaren inte kan förlora. Och om dealern också drar till totalt 21 resulterar det i en push. Det mest troliga resultatet är att spelaren vinner, och när detta är det mest troliga resultatet vill en klok kasinospelare ha så mycket pengar på bordet som möjligt. Att dubbla uppnår detta och blir det självklara valet här.
 

Blackjack Dealer Cards
Tyvärr är de flesta strategiavvikelser inte så rakt fram. De vanligaste strategiavvikelserna är beroende av kortlekssammansättning. Detta innebär att spelaren förlitar sig på att veta vilka kort som har spelats, så att de kan bestämma de kort som ännu inte har spelats. Spelaren är inte skyldig att memorera alla kort som kommer ut ur högen. Detta är ganska omöjligt att göra, särskilt över en hög med sex kortlekar med totalt 312 kort. Så trots vad du kanske har sett i Tom Cruise och Dustin Hoffman-filmen "Rain Man" är det inte fallet att omedelbart memorera all korten i realtid. Vi får ta en mycket mer elegant inställning.


I blackjack för varje kort som delas ut antingen lägger till eller drar ifrån den ursprungliga fördelen som kasinot har över spelaren. De skiftande procentsatserna kan följas med hjälp av valfritt antal räknesystem. Varje system har sina fördelar och nackdelar, och detta kommer att behandlas i en annan artikel. Det enklaste korträkningssystemet, och därför systemet som är föremål för minsta mängd fel är Hi-Lo-räknesystemet. Hi-Lo-räkningen fungerar genom att tilldela alla kort värden. Alla kort 2-6 tilldelas värdet +1. Kort 7, 8 och 9 har värdet 0 och ess, klädda kort och 10 har värdet -1.
 

Blackjack Deal Cards

Korten läggs till efter varje omgång och summan beräknas. Detta kallas löpande räkning. Det löpande räknarvärdet divideras sedan med hur många kortlekar som ännu inte ska spelas (antalet kortlekar uppskattas genom att titta på korten i högen och uppskatta antalet kortlekar som ännu inte spelas). Det löpande antalet dividerat med de återstående däcken kallas True count. True count är en normalisering av det proportionella förhållandet mellan höga kort och låga kort eller låga kort till höga som återstår per kortlek (i genomsnitt). Till exempel om det finns en löpande räkning på +15 och tre däck på en 6-däckshög som inte har spelats än är True Count +5 (15 dividerat med 3 är lika med 5)


JUSTERADE INDEXNUMMER


True Count-uträkning ger spelaren ett värde som representerar kortets sammansättning. Desto mer positivt numret är desto mer sannolikt kommer ett högt kort att dras nästa, och desto mer negativt numret är desto mindre är det troligt att ett högt kort dras. Det finns ett True Count-värde där ett grundläggande blackjackavvikelsestrategi är matematiskt motiverat. Men många av dessa situationer förekommer sällan och det är inte värt ansträngningen att memorera över 175 individuella indexnummer. Men det finns en undergrupp av dessa indexspel som heter ILLUSTRIOUS 18. Dessa 18 spel när de utförs ökar lönsamheten i spelet konsekvent med cirka 10%. Det här kanske inte verkar vara mycket men med tiden blir det en del. En årlig vinst kan gå från 25 000 dollar till 27 500. Det räcker som betalning för en bil eller en trevlig semester. Diagrammet nedan representerar ILLUSTRIOUS 18 med Hi-Lo-räknesystemet.

Blackjack Hand

THE ILLUSTRIOUS 18 WITH SURRENDER

  ILLUSTRIOUS 18 Chart Using Hi-lo Count System

  • Dessa är de 18 mest fördelaktiga avvikelserna från grundstrategin, baserat på Hi-Lo-räkningen. De 18 spelningar som beskrivs motsvarar ungefär 80% av vinsten som kan uppnås genom att spela hela uppsättningen av index.
  • Observera att eftersom vi har ett alternativ för överlämnande av blackjack har vissa av dessa index ersatt I -18-indexet.
  • Dubbla endast när du spelar två händer eller när du spelar en hand och maxas ut.
  • Lägg till $1 till varje index för varje gång du riskerar att bli tjock när du splittar tior.
  • Ex. Om du delar XX mot en 5 och får ett X på en av dem, flyttar indexet sig från 6 till 7 för att bestämma att dela XX på den nya handen.
  • TC ≥ för varje beslut
     

ILLUSTRAIOUS 18 - Terms And Conditions
ILLUSTRIOUS 18 indexnummer varierar från räknesystem till räknesystem. USTON APC-räknesystemet är ett system med fyra nivåer där spelaren också håller ett sidantal på ESS så det är lätt att se att det är ett mer exakt räknesystem än det enkla Hi-Lo-systemet. På grund av denna ökade precision blir indexnumren som talar om för spelaren när de ska avvika från grundläggande strategi också mer exakta.


ILLUSTRIOUS 18-indexnummer är den vanligaste formen av strategiavvikelser som en spelare kommer att använda under sin karriär. Om man studerar uthålligt och får förståelse och skicklighet i ytterligare former av Advantage Play följer också mer komplexa avvikelser.
 

About the Author
By

Nicholas är en veteran i casinobranschen och har jobbat med spel i 17 år. Han var tidigare spelarmanager för de beryktade MIT Blackjack-teamen och är en stammis vid Blackjack Ball, ett evenemang för professionella toppspelare från hela världen.