HUR MAN RÄKNAR KORT I BLACKJACK

 1. Ge alla kort av valören 2–6 värdet +1 och alla kort av valören 10 till ess värdet –1.
 2. Börja räkna efter att korten blandats och tilldela varje kort som dras från leken dess specifika värde.
 3. När den löpande räkningen är positiv efter en omgång innebär det att skon (de ännu icke utdelade korten) innehåller fler höga än låga kort och du bör därför öka din insats. 
 4. När den löpande räkningen är negativ efter en omgång innebär det att skon nu innehåller fler låga än höga kort och du bör därför minska insatsen. 
 5. Du satsar mer pengar vid positiva räknesummor och mindre vid negativa räknesummor.

BRUKSANVISNING FÖR INTERACTIVE CARD COUNTING TRAINER

Interactive Card Counting Trainer är ett program som du kan använda för att lära dig att räkna kort korrekt. Det här verktyget kräver ingen som helst tidigare erfarenhet och du kommer att lära dig en matematiskt beprövad teknik för att ge dig en fördel gentemot casino på nätet när du spelar blackjack.

baccarat spel

Det är en missuppfattning att korträknare i blackjack memorerar alla kort som delas ut under spelets gång. Det är helt enkelt inte sant, som du snart kommer att se. Faktum är att korträkning i blackjack är en strategi som inte kräver någon övernaturlig begåvning. Med hjälp av det här träningsprogrammet kommer du snabbt i gång och lär dig.

VAD INNEBÄR DET ATT RÄKNA KORT I BLACKJACK?

Korträkning i blackjack är en teknik som blackjackspelare använder sig av för att hålla reda på när fördelen går över i deras favör. När detta sker kommer spelaren som räknar kort att höja sina insatser. När fördelen växlar över till banken sänker korträknaren sin insats eller avstår helt från att satsa genom att helt enkelt stå över omgången. Genom att variera sina insatser på det här sättet kan kortäknare skaffa sig en fördel gentemot casinot.

Det är matematiskt bevisat att höga kort (det vill säga tior, klädda kort och ess) är till fördel för spelaren och inte för givaren, medan låga kort (det vill säga tvåor till sexor) är bättre för givaren. De återstående korten – sjuor, åttor och nior – är i huvudsak neutrala. I genomsnitt hjälper dessa kort varken spelaren eller givaren i någon större utsträckning.

high low card counting

HUR GÅR DET TILL NÄR MAN RÄKNAR KORT I BLACKJACK?

Efter att givaren har blandat korten finns det samma antal höga och låga kort i leken (eller lekarna). Beroende på vilka kort som delas ut under de första spelomgångarna kommer förhållandet mellan höga och låga kort som finns kvar i leken eller skon (om man spelar med flera kortlekar) förmodligen att ändras.

Om till exempel fler låga än höga kort delades ut under de tidiga spelomgångarna kommer antalet höga kort som finns kvar att dela ut att vara högre än de låga korten. I så fall kommer spelare som räknar kort att satsa mer eftersom de har större chans att få blackjack (med en 3:2-utbetalning som bonus) och vinna när de dubblar.

Dessutom kommer givaren, om han eller hon får upp ett lågt kort, att gå tjock oftare när han eller hon fortsätter att dra kort. Om de kort som finns kvar i leken istället innehåller fler låga valörer kommer detta att vara till fördel för givaren. Enligt blackjackreglerna måste givaren dra kort om han/hon har mellan 12 och 16 på hand. Om det i det här läget finns många låga kort kvar i leken ökar deras chanser att få en hand på mellan 17 och 21 samtidigt som deras chanser att gå tjock minskar.

För att hålla reda på om de kort som finns kvar i leken är i huvudsak höga kort (vilket ger spelaren övertag) eller låga kort (som ger givaren övertaget) ger korträknare varje kort ett poängvärde. I detta träningsverktyg används det populära hög-lågsystemet för att räkna kort i blackjack där korten ges följande poängvärden:

Kort Poängvärde
2, 3, 4, 5, 6 +1
7, 8, 9 0
10, J, Q, K, A -1


Korträknare måste hålla koll på samtliga kort som spelas och lägga ihop poängvärdena för alla kort. När croupieren blandat korten på nytt börjar alltid värdet om på noll. Låt oss till exempel anta att den första spelaren fick 3, 6 och 10. Han får totalt 19 och stannar. Korträknaren lägger till 1 poäng för trean, ytterligare 1 för sexan och drar sedan av 1 för tian. Det sammanlagda poängvärdet blir således +1 (eftersom +1 + (+1) + (−1) = +1).

Korträknaren fortsätter att addera poängvärden för alla kort på alla händer, inklusive givarens, till slutet av varje spelomgång. Om det sammanlagda poängvärdet är positivt, beroende på hur många kort som har spelats, har korträknaren ett övertag i nästa omgång och kan därför öka insatsen.

Ju högre det sammanlagda poängvärdet är, och ju fler kort som har spelats, desto större är korträknarens övertag och desto mer kan han eller hon höja insatsen. Men om det sammanlagda poängvärdet istället skulle vara negativt vet korträknaren att han/hon tvärtom är i underläge och därför bör ligga lågt med satsningarna i nästa omgång. Korträknaren fortsätter sedan med denna räkningsprocess för alla kort från omgång till omgång och justerar insatserna efter det sammanlagda poängvärdet. Om det är positivt, högre, och om det är negativt, lägre.

HUR MAN ANVÄNDER DET INTERAKTIVA TRÄNINGSVERKTYGET

Syftet med träningsverktyget är att lära dig att komma ihåg poängvärdet för varje enskilt kort och att få dig att öva på att lägga ihop poängen för att hålla reda på det sammanlagda poängvärdet. Verktyget kommer att visa mellan två till sex kort på datorskärmen. Du tittar på dem, lägger till eller drar ifrån poäng och fortsätter sedan att räkna när nästa grupp av kort visas på skärmen. I slutet av övningen ska du ange det sammanlagda poängvärdet i verktyget. Det kommer då att tala om för dig om det är rätt eller fel. Om du har räknat fel visas också det korrekta värdet.

FÖRBEREDELSER INFÖR ÖVNINGEN:

 1. Välj om du vill öva med en eller sex kortlekar.
 2. Använd regeln för att välja hur snabbt (det vill säga, hur många omgångar per minut som ska spelas) korten kommer att visas på skärmen så att du kan räkna dem. Om du flyttar romben (rutersymbolen) på regeln åt höger ökar hastigheten, om du drar den åt vänster sänks den.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn under ”Ask me for the running count every” (Fråga mig om det sammanlagda poängvärdet var) för att välja efter hur många sekunder du vill att övningen ska avbrytas och du uppmanas att mata in det sammanlagda poängvärdet. Välj en inställning på 10–30 sekunder, i steg om fem sekunder. Det finns också ett alternativ ”Never” (Aldrig), vilket innebär att övningen fortsätter tills alla kort i kortleken/kortlekarna har dragits.
 4. När övningen avbryts efter den tid som du valt får du frågan ”What is the Current Running Count?” (Vad är det sammanlagda poängvärdet just nu?). Skriv in det sammanlagda poängvärde som du har och klicka på knappen ”Submit” (Skicka). Om du till exempel tror att det sammanlagda poängvärdet är plus fem, skriver du in ”+5” och klickar sedan på ”Submit” (Skicka). Om det är minus sex skriver du ”–6” och klickar sedan på ”Submit” (Skicka). När du har angett det aktuella poängvärdet talar träningsverktyget om för dig om det är rätt eller fel och (i det senare fallet) visar rätt poängvärde. I slutet av övningen räknar verktyget också ut andelen rätta svar under övningen. Målet är att nå 100 %.
 5. Du kan när som helst klicka på knappen ”Pause” (Pausa) under övningen för att stoppa träningsverktyget. På så sätt får du mer tid att räkna ihop värdena för korten. När du klickar på ”Pause” (Pausa) igen startas övningen på nytt.

TIPS OM HUR MAN ANVÄNDER TRÄNINGSVERKTYGET

 • När du börjar räkna kort i blackjack bör du använda läget ”Single Deck” (En kortlek), ställa in ”Speed” (Hastighet) på ”Slow” (Långsamt) och ställa in intervallet för den tid du har på dig när du avbryter övningen för att ange det sammanlagda poängvärdet på 10 eller 15 sekunder. Ditt första mål är att alltid få ihop ett korrekt sammanlagt poängvärde (det vill säga, det huvudsakliga målet är inte att vara snabb).
 • När du uppnår en räkningsprecision på 100 % på låg hastighet kan du gradvis öka hastigheten för övningen. Bli inte förvånad om du räknar fel när du höjer hastigheten med vilken korten visas och försvinner från din datorskärm. När du konsekvent uppnår en räkningsprecision på 100 % på en något högre hastighet, fortsätter du att gradvis öka hastigheten och fortsätter att öva tills du når upp till en precision på 100 % igen. Upprepa denna procedur tills du bibehåller en precision på 100 % i din räkning även på den högsta hastigheten som går att ställa in med hjälp av regeln. Du har även möjlighet att öva på korträkning i blackjack i läget med sex kortlekar. Du bör använda detta om du planerar att spela och räkna kort när sex kortlekar används.
 • Allteftersom din precision ökar kan du försöka rationalisera räknandet genom att låta ett högt kort (–1) ta ut ett lågt kort (+1) i varje omgång (= 0). På så sätt blir du snabbare eftersom du inte behöver räkna alla höga och låga kort (de utesluter ju varandra), utan det räcker med att räkna ut värdet för de återstående korten och lägga till det i det sammanlagda poängvärdet.

MER HJÄLP

Om du vill veta mer om hur man räknar kort i BlackJack strategi guide – inklusive korträkningens historia, hur man bör satsa med utgångspunkt från poängvärdet, hur och när man bör avvika från den grundläggande spelstrategin med hänsyn till poängvärdet, hur man räknar ut det verkliga värdet vid spel med flera kortlekar, hur man döljer att man räknar kort och mycket annat – kan jag rekommendera ”Den ultimata Blackjack strategiguiden”.

By
Henry Tamburin Ph.D