Jag får ofta e-post från läsare som ber mig förklara matematiken som jag presenterar i inläggen i den här bloggen. Detta material kan vara mycket utmanande för någon med liten bakgrund inom sannolikhetsteori eller statistik. Med det i åtanke skrev jag ett litet häfte om spelmatematik. Om du vill förstå materialet som presenteras här bättre erbjuder jag dig:

Introduktion till Spelmatematik

Eliot Jacobson blev fil.dr i matematik vid University of Arizona 1983. Eliot var professor i både matematik och datavetenskap innan han gick i pension 2009.