Vill du vinna mer när du spelar blackjack, rekommenderar jag dig att använda någon av de bästa blackjack strategier som du hittar i denna artikel.

Obs! Följande strategier kan användas i alla blackjackspel, om inget annat anges. Strategierna nedan gäller dig som är en rekreationsspelare och inte dig som räknar kort.

bästa baccaratstrategi

Följande förkortningar används i denna artikel:

S17 = Givaren stannar på soft 17
H17 = Givaren spelar vid soft 17
DAS = Double Down (fördubbling av insatser) vid split är tillåtet
NDAS = Double down vid split är inte tillåtet

BLACKJACK STRATEGIER
DOUBLE DOWN ALLTID PÅ HARD 11
SPLITTA ALLTID ETT PAR AV ÅTTOR OCH ÄSS
SPLITTA ALDRIG ETT PAR FEMMOR ELLER TIOR
GÖR ALLTID EN HIT PÅ EN HARD 12 MOT EN GIVARES UPPKORT PÅ 2 ELLER 3
GÖR ALLTID EN HIT PÅ ÄSS-7(SOFT 18) NÄR GIVARENS UPPKORT ÄR 9, 10 ELLER ÄSS
GÖR ALLTID EN DOUBLE DOWN PÅ 10 NÄR GIVARENS UPPKORT ÄR 9 ELLER LÄGRE
MÅSTE GIVAREN GÖRA EN HIT PÅ SOFT 17 ENLIGT REGLERNA, BÖR DU ALLTID GÖRA FÖLJANDE
GÖR ALLTID EN DOUBLE DOWN PÅ ALLT FRÅN A-2 TILL A-7 NÄR GIVARENS UPPKORT ÄR EN 5:A ELLER EN 6:A
STANNA ALLTID MED ETT PAR AV NIOR NÄR GIVARENS UPPKORT ÄR EN 7:A
KÖR ALLTID EN SURRENDER MED HARD 16 MOT GIVARENS UPPKORT PÅ 9:A, 10:A ELLER ÄSS, OCH ALLTID SURRENDER MED HARD 15 MOT GIVARENS UPPKORT PÅ 10
I ETT SINGLE-DECK SPEL, GÖR ALLTID EN DOUBLE DOWN MED EN 8:A MOT GIVARENS UPPKORT PÅ 5 ELLER 6
NÄR DU GES ETT PAR MED TVÅOR ELLER TREOR MOT GIVARENS UPPKORT PÅ 2 ELLER 3, SPLITTA IFALL REGLERNA TILLÅTER DAS OCH GÖR EN HIT OM DE INTE GÖR DET
SPELA ALDRIG MED FÖRSÄKRING
STANNA PÅ EN HARD 16 MOT EN GIVARES UPPKORT PÅ 10 OM DIN 16 ÄR PÅ FLERA KORT
SPELA ALDRIG ETT 6 TILL 5 BLACKJACK SPEL

STRATEGI #1: DOUBLE DOWN ALLTID PÅ HARD 11

Du vinner alltid mer pengar om du gör en double down på en hard 11 mot givarens uppkort än om du gör en ”hit” i alla spel. Det finns dock ett undantag. Om du spelar ett multi-deck spel där reglerna specifierar att givaren måste stanna på soft 17, är det en aning bättre att göra en hit mot en givares äss än att göra en double down. 

STRATEGI #2: SPLITTA ALLTID ETT PAR AV ÅTTOR OCH ÄSS

Du bör alltid splitta ett par av åttor och äss, oavsett vad givarens uppkort är. Tyvärr så splittar många spelare inte ett par av åttor när givarens uppkort är en 9:a, 10:a eller äss. Logiken här är enkel: de ligger i underläge i denna situation, så varför betta mer pengar genom att splitta? Vad spelarna inte förstår är att deras underläge minskar om de spelar två händer som bägge börjar med en 8:a. 

Två händer spelar de ju genom att splitta. I så fall är det alltså smartare att välja spela två händer än bara fortsätta med en hand med 16. Med andra ord så kommer du förlora mindre pengar i längden genom att splitta åttor mot en 9:a, 10:a eller äss än genom att göra en ”hit” på en hard 16. 
Kort sagt är det bäst att alltid splitta åttor och äss, om du är ute efter bästa strategin, då det med anledning av äss resulterar i att spliten ger ansenliga vinster för spelaren. Med åttor kapas dina förluster eller så vinner du mer pengar, beroende på givarens uppkort.

(OBS! Om surrender är på bordet och du spelar ett multi-deck spel med H17, eller ett dubbel-deck spel med H17 och NDAS, är din bästa strategi att ge upp ditt par av åttor mot givens ess, istället för att splitta.)

STRATEGI #3: SPLITTA ALDRIG ETT PAR FEMMOR ELLER TIOR


Ett par femmor är även en hard 10, och det är alltid bättre för dig att ta ett eller flera kort till en 10:a än välja att splitta femmorna och spela två händer som börjar med 5. Även om att splitta en 10:a oftast är ett vinnande drag, resulterar att fortsätta spela med dem som en 20:a högre odds i alla lägen.

STRATEGI #4: GÖR ALLTID EN HIT PÅ EN HARD 12 MOT EN GIVARES UPPKORT PÅ 2 ELLER 3

Detta är en situation där de flesta spelare ballar ur och stannar på deras 12:a. De är helt enkelt rädda för att dra sig tjocka. I kort är det så att mot givarens uppkort på 2 eller 3 kommer du att förlora pengar i längden. Det gäller oavsett om du stannar eller drar ett kort. Du kommer att förlora mindre pengar med att göra en ”hit”, även med risken att bli tjock inräknad. Följaktligen så är den bästa strategin här att göra en ”hit”.

STRATEGI #5: GÖR ALLTID EN HIT PÅ ÄSS-7 (SOFT 18) NÄR GIVARENS UPPKORT ÄR 9, 10 ELLER ÄSS

Många spelare tror felaktigt att en hand på 18 innebär en automatisk vinst. Därför stannar de oftast på en soft 18 (A-7), särskilt när givarens uppkort är en stark 9, 10 eller äss. Faktum är dock att när du håller en A-7 hand mot en givares 9, 10 eller äss så står du i underläge, oavsett om du stannar eller gör en hit. 

Däremot är du i ett mindre underläge om du gör en hit på A-7. Detta är då om du drar ett lägre kort (t. ex. äss, 2 eller 3) så kommer du sluta med en bättre hand som är högre än 18. Detta i sin tur kommer att förbättra dina chanser att vinna i Spela Live Casino Blackjack

Drar du något av de fyra korten som har värdet 10, skadar du inte din hand. Kort sagt så är din bästa strategi att alltid göra en hit på A-7 när givaren får 9, 10 eller äss, med målet att få en soft 19 till 21, eller en hard 17 till 21.

(Obs! Det finns ett undantag för denna strategi. Ifall det är ett single-deck spel med S17, så befinner du dig i något bättre läge, om du stannar på A-7 när givarens uppkort är ett äss.)

STRATEGI #6: GÖR ALLTID EN DOUBLE DOWN PÅ 10 NÄR GIVARENS UPPKORT ÄR 9 ELLER LÄGRE

Du är favoriten närhelst du håller en tvåkorts 10:a mot givarens uppkort, när det är 9 eller lägre. Det gör att double down är den bästa strategin att spela i detta läge. Det är en enkel regel att minnas: gör alltid en double down på 10 när givarens uppkort är 9 eller lägre. 

STRATEGI #7: MÅSTE GIVAREN GÖRA EN HIT PÅ SOFT 17 ENLIGT REGLERNA, BÖR DU ALLTID GÖRA FÖLJANDE

Gör alltid en double down på hard 11 mot givarens äss eller på en soft 19 (A-8) mot givarens 6:a, eller på A-7 mot givarens 2:a.

Om du spelar ett H17 spel, är de ovannämnda tre ändringarna i din dubblingsstrategi de du ska göra till skillnad spel med S17. 

(Observera: Det finns en rad Surrender-strategier utöver dessa som kan vara bra att känna till. Du hittar dessa i kapitel 3 av min Ultimata Blackjack Strategiguide.

STRATEGI #8: GÖR ALLTID EN DOUBLE DOWN PÅ ALLT FRÅN A-2 TILL A-7 NÄR GIVARENS UPPKORT ÄR EN 5:A ELLER EN 6:A

I alla spel får du chansen att vinna mer, om du gör en double down med korten A-2 till A-7 (dvs. Soft 13 till 18) när givarens uppkort är en 5:a eller en 6:a, vilket gör en dubbling till den bästa strategin.

(Obs! Intervallet för givarens uppkort när du ska göra en double down med soft 13 till och med 18 varierar beroende på mängden kortlekar som används, såväl som de spelregler som gäller blackjackspelet ifråga. 
Som ett exempel tar vi ett double-deck spel med H17. Vid A-3 bör du inte bara göra en double down om givarens uppkort är en 5:a eller en 6:a, men även om det är en 4:a. Oavsett vilket, bör du alltid göra en double down med en A-2 till och med A-7 om givarens uppkort är en 5:a eller 6:a.)

STRATEGI #9: STANNA ALLTID MED ETT PAR AV NIOR NÄR GIVARENS UPPKORT ÄR EN 7:A 

De flesta spelare vet tillräckligt för att kunna splitta ett par med nior när givarens uppkort är 9 eller mindre. De klantar sig dock när givaren visar en 7:a. I ett sådant fall är din bästa strategi att stanna. I så fall har du möjligheten att vinna något mer pengar än om du väljer att splitta. 

Ett sätt att komma ihåg att denna strategi är den bästa: det finns en god chans att givaren har en tia i hålet då det finns fyra gånger så många kort med värdet tio i en lek än andra valörer. Därför kan vi då anta att när givarens uppkort är en 7:a så innebär det oftast en resultat av 17. Ditt par med nior, tillika 18, skulle alltid slå givens hypotetiska 17, vilket gör att den bättre strategin här är att stanna.

STRATEGI #10: KÖR ALLTID EN SURRENDER MED HARD 16 MOT GIVARENS UPPKORT PÅ 9:A, 10:A ELLER ÄSS, OCH ALLTID SURRENDER MED HARD 15 MOT GIVARENS UPPKORT PÅ 10

En hard 15 och 16 är två av de sämsta händerna i spela amircan blackjack, särskilt när givaren har fått ett starkt uppkort (t.ex. 9, 10 eller äss). Du ligger i underläge, men kan minimera dina förluster genom att göra en surrender med de ovannämnda händerna när givaren håller ett starkt uppkort. Surrender är din bästa strategi helt enkelt. Den sparar dig pengar i längden. 

(OBS! Beroende på antalet kortlekar i spel och blackjack regler, kan det även finnas andra händer där surrender kan vara den bästa strategin.)

STRATEGI #11: I ETT SINGLE-DECK SPEL, GÖR ALLTID EN DOUBLE DOWN MED EN 8:A MOT GIVARENS UPPKORT PÅ 5 ELLER 6

I double-deck och multi-deck spel gör du aldrig en double down med en 8:a bestående av två kort. I ett single-deck spel skiftar dock oddsen för classic blackjack tillräckligt för att en double down ska förvandlas till en vinnande strategi över en hit.

(OBS! Den ovannämnda bästa strategin inkluderar ett par med fyror, med ett undantag. Om reglerna är DAS, borde du splitta med ett par med fyror istället för att göra en double down.) 

STRATEGI #12: NÄR DU GES ETT PAR MED TVÅOR ELLER TREOR MOT GIVARENS UPPKORT PÅ 2 ELLER 3, SPLITTA IFALL REGLERNA TILLÅTER DAS OCH GÖR EN HIT OM DE INTE GÖR DET

Anledningen till varför den bästa strategin är att göra en split med DAS är enkel. När du splittar t.ex. ett par med tvåor och drar en 9:a, vilket ger dig 11, eller en 8:a, vilket ger dig 10, skulle du kunna satsa mer pengar (genom double down) och hamna i ett mycket fördelaktigt läge. 

(OBS! Det finns ett undantag för den ovannämnda regeln: Om du spelar ett single-deck spel, borde du alltid splitta ett par med tvåor när givaren har en 3:a som uppkort, även om spelet är NDAS.)

STRATEGI #13: SPELA ALDRIG MED FÖRSÄKRING

Spel med försäkring i spela hög gräns blackjack är till för idioterna. Din bästa strategi är att aldrig försäkringsbetta när givarens uppkort är ett äss. Ja, inte ens när du har en bra hand (t. ex. 19 eller 20), blir det smart att göra en försäkringssatsning. Anledningen är att utbetalningen av en försäkringsinsats (2 till 1) är mindre än oddset för att givaren får blackjack. Det gör det till en riktig idiotsatsning. 
OBS! I de flesta casino live kommer givaren att erbjuda dig jämna pengar, om du har en blackjackhand och givaren har ett äss till ett uppkort, vilket är samma sak som att göra en försäkring. När du har en blackjack, är det frestande att få jämna pengar innan givaren kikar på sina egna kort. Gör det inte! I längden kommer du att vinna mer pengar genom att tacka nej till erbjudandet om jämna pengar.

STRATEGI #14: STANNA PÅ EN HARD 16 MOT EN GIVARES UPPKORT PÅ 10 OM DIN 16 ÄR PÅ FLERA KORT

En traditionell grundläggande blackjack strategi tar endast hänsyn till summan av spelarens och givarens hand. Med en hard 16 mot en givares uppkort på 10 lyder strategin att man ska ta ett kort, om nu inte surrender erbjuds. Även om denna strategi är korrekt, kan du förbättra dina chanser genom att ta hänsyn till antalet kort. Är din giv på 16 en multi-kort 16 eller ej? Är det en multi-kort giv (t. ex. 7-5-4), är din bästa strategi att stanna vid givarens uppkort på 10.

STRATEGI #15: SPELA ALDRIG ETT 6 TILL 5 BLACKJACK SPEL

Historiskt sett har en Spela Live Casino Blackjack hand alltid betalat ut 3 till 2 i odds. Vid en insats på 10 $ och en (untied) blackjack fick du ut 15 $ i vinst. Nuförtiden betalar många casinon vinnare i spela free blackjack enbart odds på 6 till 5. 
Med dessa villkor innebär en satsning på 10 $ en vinst på 12 $ istället. Husets fördel ökar med ungefär 1.45 % i ett single-deck spel med 6 till 5. I ett multi-deck spel blir ökningen ännu större, med över 2 %, om 6 till 5 erbjuds. Din bästa strategi är därför att enbart spela blackjack spel som erbjuder utbetalningar på 3 till 2.

About the Author
By

Henry Tamburin är en av världens mest respekterade blackjackexperter, en spelare i absolut världsklass och författaren till ”Den Ultimata Blackjack Strategi Guiden” och ”Blackjack: Take the Money and Run”. Han redigerade det månatliga nyhetsbrevet ”Blackjack Insider” och är verksam som blackjackkrönikör för magasinen Casino Player, Midwest Gaming & Travel, Gaming South, Southern Gaming, New England Gaming News, Jackpot, Bingo Bugle och Casino City Times.