När en dealer visar en 10 som rättvänt kort, online eller på live-blackjack, så är det dealern som sitter i förarsätet då hen har 77% chans att få en hand som är värd mellan 17 till 21, och bara 23% chans att bli tjock. En tia är därför ett extremt starkt rättvänt kort för dealern. Det betyder att vi behöver vara mer aggressiva när vi får en bra hand (ta kort istället för att stanna) och mindre aggressiva när vi får en mjuk hand (Bara ta istället för att dubbla insatsen). Vi bör också ge upp flera av våra händer, även när det innebär att vi förlorar halva insatsen. Nedan följer en blackjack-strategi för alla händer när dealern visar en tia. 

Som tur är så är strategin densamma oavsett hur många kortlekar som används eller vilka regler som gäller, med några få undantag som beskrivs nedan

Betäckningar som används i den här artikeln:
S17 = Dealern måste stanna på mjuk 17(A-6)
H17 = Dealern måste ta på mjuk 17
DAS = Man får dubbla insatsen när man splittar ett par
NDAS = Man får inte dubbla insatsen när man splittar ett par
H = Ta kort
S = Stanna
P = Splitta
Dh = Dubbla om tillåtet; annars ta kort
Rh = Ge upp om tillåtet, annars ta kort.
Rs = Ge upp om tillåtet, annars stanna

SPEL MED FLERA KORTLEKAR

Oavsett vilka regler som gäller så gäller följande strategi när dealern har en tia som uppåtvänt kort

Ge upp om tillåtet, annars ta kort

 • hård 15 och 16

Dubbla om tillåtet; annars ta, om du har:

 • hård 11

Splitta om du har:

 • Par i ess och åttor

Ta om du har:

 • Hård 5 till hård 10
 • Hård 12 till hård 14
 • A-2 till A-7
 • Par i tvåor till par i sjuor

Stanna om du har:

 • Hård 17 till hård 20
 • A-8 och A-9
 • Par i nior och par i tior

Nedan visas samma strategi arrangerad i tre färgkodade tabeller för hårda händer, mjuka hända och par. Den första raden i varje tabell är spelarens hand (För hårda händer så representerar siffran kortens totala värde), och den andra raden visar rätt strategi mot dealerns rättvända tia, oavsett vilka regler som gäller.

FLERA KORTLEKAR: HÅRDA HÄNDER VS. DEALERNS TIA

5-9 10 11 12 13 14 15 16 17-20
H H Dh H H H Rh Rh S

FLERA KORTLEKAR: MJUKA HÄNDER VS. DEALERNS TIA

A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9
H H H H H H S S

FLERA KORTLEKAR: PAR VS. DEALERNS TIA

A-A 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10
P H H H H H H P S S

VAD HÄNDER OM DU SPELAR MED TVÅ KORTLEKAR

Här har du tur. Strategin för ett spel med två kortlekar är exakt likadan som strategin beskriven ovan.

VAD HÄNDER OM DU SPELAR MED BARA EN KORTLEK

The strategy is the same as the multi-deck strategy above except for the following two strategy changes:

Strategin är densamma som för ett spel med flera kortlekar med två förändringar:

 • Ta kort (istället för att ge upp) på hård 15 mot dealerns tia
 • Ge upp 7-7 mot en dealers tia om tillåtet, stanna annars.

EN KORTLEK: HÅRDA HÄNDER VS. DEALERNS TIA

5-10 11 12 13 14 15 16 17-20
H Dh H H H H Rh S

EN KORTLEK: PAR VS. DEALERNS TIA

A-A 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 9-9 10-10
P H H H H H Rs P S S

FÖR MER PRECISION

Du kan förfina precisionen i strategin om du räknar med vilka kort som utgör din hand med värde 15, och om din 16-hand är resultatet av een split.

 • I ett spel med två eller fler kortlekar så ska du ta kort om din 15-hand består av en sjua och en åtta (istället för att ge upp)
 • Oavsett speltyp ska du stanna om din 16-hand är resultatet av en split (istället för att ta)

ÖVA

För att försäkra dig om att du har lärt dig rätt strategi när en dealer drar en tia som rättvänt kort så kan bestämma hur du skulle spelat de tio händerna i listan nedan. Skriv ner ditt beslut på papper och kolla sedan tabellen med korrekt spel i slutet av artikeln(målet är att du ska kunna spela alla händer korrekt, oavsett hur många kortlekar som används i spelet). 

ANTAL KORTLEKAR HAND SPEL
En Kortlek 10-5  
Multi-Deck 9-9  
Dubbel Kortlek 6-4  
Flera Kortlekar 10-5  
Dubbel Kortlek 8-8  
Dubbel Kortlek 10-4-2  
En Kortlek 7-7  
Flera Kortlekar 5-5  
Dubbel Kortlek 9-6  
Dubbel Kortlek 6-5  

For more playing strategy tips, consult Chapter 3 in my Ultimate Blackjack Strategy Guide and see the Blackjack Chart tables

Tabell och facit här

 • Ge upp om tillåtet, annars ta kort
 • Stanna
 • Ta kort
 • Ge upp om tillåtet, annars ta kort
 • Splitta 
 • Stanna
 • Ge upp om tillåtet, annars stanna
 • Ta kort
 • Ge upp om tillåtet, annars ta kort
 • Dubbla om tillåtet, annars ta kort

 

About the Author
By

Henry Tamburin är en av världens mest respekterade blackjackexperter, en spelare i absolut världsklass och författaren till ”Den Ultimata Blackjack Strategi Guiden” och ”Blackjack: Take the Money and Run”. Han redigerade det månatliga nyhetsbrevet ”Blackjack Insider” och är verksam som blackjackkrönikör för magasinen Casino Player, Midwest Gaming & Travel, Gaming South, Southern Gaming, New England Gaming News, Jackpot, Bingo Bugle och Casino City Times.