BLACKJACK TABELL

Målet med det här kapitlet är att presentera en grundläggande blackjack strategi för alla blackjackspelare i två format: Svartvita tabeller och en summering av strategin i färgkodade matriser.

Du hittar rätt strategi för alla regler i följande spel:

BLACKJACK MED EN KORTLEK

Det finns fyra strategitabeller och fyra diagram för blackjack med en kortlek.

Följande förkortningar används i spela amircan blackjack tabellerna. Du behöver inte memorera förkortningarna, du kommer lära dig dessa när du börjar studera en blackjack tabell.

Abbreviations

HUR DU ANVÄNDER EN BLACKJACK TABELL

För varje uppsättning regler så hittar du strategin presenterad på två sätt. Det första är en svartvit tabell och den andra är ett färgkodat diagram. I artikeln kommer vi referera till dem som tabell och diagram

Obs: Strategidiagrammen listar spelarens hand räknat med två kort och möjliga händer med fler än två kort beroende på om spelaren har tagit kort eller inte (live casino online).

Säg att du får 9-3 mot dealerns tvåa i ett spel med sex kortlekar med mjuk 17 och DAS. Strategin säger att du ska ta kort. Du får en trea och har nu 15 mot dealerns tvåa. Du kollar på strategin efter 15 mot en tvåa som säger åt dig att stanna. Då bör du stanna.

Eftersom att du inte kan dubbla på fler än två kort för mjuka händer så kommer alla resultat där du bör ha dubblat med två kort lede till ett beslut, stanna eller ta kort.

Säg att du får A-3 mot dealerns 4a. Du tar kort, enligt tabellen, och får en 4a. Nu har du A-3-4, som du bör se som A-7. Om du hade A-7 med två kort så skulle du ha dubblat, men eftersom att du har tre kort så ska du nu stanna.

En annan situation som kan förekomma med par beror helt på om kasinot tillåter resplits, och om de gör det om de tillåter det max 4 gånger. Säg att du får par i sexor och dealern har en sexa och du inte får resplitta. Du splittar sexorna och på en sexa får du ännu en sexa. Eftersom du inte får resplitta igen så bör du se den handen som 12 mot dealerns sexa och ta ett beslut om du ska stanna eller ta kort. Anta nu att reglerna tillåter resplit och du drar två sexor till så att du har fyra händer där alla börjar med 6. På en av sexorna så får du ännu en sexa, vilket kan hända i ett spel med flera kortlekar. Eftersom du inte får splitta igen måste du se handen som 12 mot dealerns sexa och avgöra hur du ska spela.

Tänk också på att strategin i Spela Live Casino Blackjack tabellerna inte säger något om vilka kort som utgör en hand. Strategin säger bara att du ska t.ex ta kort om du har hård 16 mot dealerns 10, oavsett om din hand utgörs av 10-6 eller 8-4-4.

BLACKJACK STRATEGI DIAGRAM

Det färgkodade strategidiagrammet innehåller samma information den svartvita tabellen presenterar på ett annorlunda sätt. Dealerns kort (2 till A) återfinns i den första redan och spelarens hand återfinns i den första kolumnen (grupperad i ordning - hårda händer, mjuka händer och till sist par). Säg att du får 12 och dealerns hand är 2 så går du ner till 12 i den första kolumnen och sen till 2 i den första raden. Där de båda möts huttar du bokstaven H som betyder ta kort.

Låt oss kolla på en annan hand. Anta att du spelar ett spel med en kortlek, H17, NDAS och du får A-7 mot dealerns sexa. För att hitta rätt strategi går du ner till A-7 i den första kolumnen och sen till sexan i den första raden och där hittar du bokstaven D som betyder dubbla om reglerna tillåter, annars stanna.

ETT SISTA TIPS:

Notera att diagrammen är färgkodade. Bakgrundsfärgen för varje beslut är:

background colors for each decision

 

Blackjack Strategy Tables and Charts

BLACKJACK MED EN KORTLEK, S17, DAS TABELL

SINGLE DECK BLACKJACK, S17, DAS TABLE

BLACKJACK MED EN KORTLEK, S17, DAS DIAGRAM

SINGLE DECK BLACKJACK, S17, DAS CHART

BLACKJACK MED EN KORTLEK, S17, NDAS TABELL

SINGLE DECK BLACKJACK, S17, NDAS TABLE

BLACKJACK MED EN KORTLEK, S17, NDAS DIAGRAM

SINGLE DECK BLACKJACK, S17, NDAS CHART

BLACKJACK MED EN KORTLEK, H17, DAS TABELL

SINGLE DECK BLACKJACK, H17, DAS TABLE

BLACKJACK MED EN KORTLEK, H17, DAS DIAGRAM

SINGLE DECK BLACKJACK, H17, DAS CHART

BLACKJACK MED EN KORTLEK, H17, NDAS TABELL

SINGLE DECK BLACKJACK, H17, NDAS TABLE

BLACKJACK MED EN KORTLEK, H17, NDAS DIAGRAM

SINGLE DECK BLACKJACK, H17, NDAS CHART

INSIDER TIPS FOR PLAYING SINGLE-DECK GAMES

Tip 1I de flesta spel med en kortlek så kommer dealern dela ut korten mörkt. Det är ovanligt att få öppna kort i ett spel med en kortlek. Se till att du känner till korrekt etikett vad gäller att hålla dina kort och signalera ditt beslut till dealern.

 

 

Tip 2Den grundläggande strategin ändras när reglerna är NDAS vs DAS. Om du tittar på strategin för att splitta par i strategin så ser du att du kommer splitta oftare när DAS gäller. Det är för att du vill vara mer aggressiv när du har möjligheten att dubbla efter en split. Du kommer t.ex splitta treor mot en dealers 4, 5 och 6 i NDAS men i DAS så kommer du även splitta mot 2 och 3.

 

 

Tip 3

Många spel med en kortlek på landbaserade kasinon ger bara 6:5 istället för 3:2 för classic blackjack. Husets fördel ökar då med 1.4%.

 

 

Tip 4

Husets fördel mot en spelare som använder basstrategin i ett spel som ger 3:2 för spela hög gräns blackjack är en funktion som beror på spelreglerna. Följande blackjack tabell summerar relationen mellan reglerna och husets fördel. Du kommer inte hitta ett spel som har lägre husfördel än ett spel med en kortlek, 3:2, H17 eller bara H17

 

 

Notera att husfördelarna är tagna från den respekterade boken Blackjack Attack: Playing the Pros’ Way av Donald Schlesinger. Fördelen har räknats ut för en basstrategi som räknar med korten du har i din hand men utan att tänka på vilka kort som utgör den handen.

Tip 5

Du hittar vilka landbaserade kasinon i USA som erbjuder 3:2 blackjack i USA i det månatliga nyhetsbrevet Current Blackjack News.

 

 

Tip 6

 

Det är ovanligt för kasinon att erbjuda spel med en kortlek med S17 och DAS för en spelare som applicerar korrekt strategi ger ingen vinst för kasinot. De flesta såna spel är H17. Surrender erbjuds sällan.

 

Tip 7

 

Du kan alltid ringa ditt kasino och fråga om de erbjuder 3:2 blackjack 

 

 

Playing Rules

BLACKJACK MED TVÅ KORTLEKAR

Några förkortningar som används i diagrammen för spel med en kortlek används också för spel med två kortlekar.

How to Use the strategy table or chart

HUR DU ANVÄNDER DIAGRAMMEN OCH TABELLERNA

Nedan ser du några exempelhänder på blackjack med två kortlekar.

Anta att du spelar S17, DAS och du får A-7 och dealern får en nia. Om du kollar i blackjack tabellen så hittar du följande regel för A-7:

* Dubbla på 3 - 6
** Stanna på 2, 7, 8; Ta på 9, 10, A

Eftersom dealern får en nia så är den korrekta strategin att ta kort.

Om du kollar i tabellen så ser du att det står H där du har A-7 och dealern har 9, så du ska ta kort

Låt oss kolla på en hand till. Du får 4-4 och dealern får en femma. Reglerna är H17, DAS. Vad säger tabellen?

Svaret är att splitta.

DIAGRAM OCH TABELLER

BLACKJACK MED TVÅ KORTLEKAR, S17, DAS

BLACKJACK STRATEGI TABELLDOUBLE DECK BLACKJACK, S17, DAS TABLE

BLACKJACK MED TVÅ KORTLEKAR, S17, DAS

BLACKJACK STRATEGI DIAGRAMDOUBLE DECK BLACKJACK, S17, DAS CHART

BLACKJACK MED TVÅ KORTLEKAR, S17, NDAS

BLACKJACK STRATEGI TABELLDOUBLE DECK BLACKJACK, S17, NDAS TABLE

BLACKJACK MED TVÅ KORTLEKAR, S17, NDAS

BLACKJACK STRATEGI DIAGRAMDOUBLE DECK BLACKJACK, S17, NDAS CHART

BLACKJACK MED TVÅ KORTLEKAR, H17, DAS

BLACKJACK STRATEGI TABELLDOUBLE DECK BLACKJACK, H17, DAS TABLE

BLACKJACK MED TVÅ KORTLEKAR, H17, DAS

BLACKJACK STRATEGI DIAGRAMDOUBLE DECK BLACKJACK, H17, DAS CHART

BLACKJACK MED TVÅ KORTLEKAR, H17, NDAS

BLACKJACK STRATEGI TABELLDOUBLE DECK BLACKJACK, H17, NDAS TABLE

BLACKJACK MED TVÅ KORTLEKAR, H17, NDAS

BLACKJACK STRATEGI DIAGRAMDOUBLE DECK BLACKJACK, H17, NDAS CHART

INSIDER TIPS FÖR ATT SPELA DOUBLE DECK SPEL

Tip 1
I de flesta spel med två kortlekar så kommer dealern dela ut korten mörkt. Det är ovanligt att få öppna kort i ett spel med en kortlek. Se till att du känner till korrekt etikett vad gäller att hålla dina kort och signalera ditt beslut till dealern.

 

 

Tip 2

Många spel med en kortlek på landbaserade kasinon ger bara 6:5 istället för 3:2 för blackjack. Husets fördel ökar då med 1.4%.

 

 

Tip 3
Playing Rules

 Husets fördel mot en spelare som använder basstrategin i ett spel som ger 3:2 för blackjack är en funktion som beror på spelreglerna. Följande blackjack tabell summerar relationen mellan reglerna och husets fördel. Du kommer inte hitta ett spel som har lägre husfördel än ett spel med en kortlek, 3:2, H17 eller bara H17

Notera att husfördelarna är tagna från den respekterade boken Blackjack Attack: Playing the Pros’ Way av Donald Schlesinger. Fördelen har räknats ut för en basstrategi som räknar med korten du har i din hand men utan att tänka på vilka kort som utgör den handen.

 

 

 

 

Tip 4

Du hittar vilka landbaserade kasinon i USA som erbjuder 3:2 blackjack i USA i det månatliga nyhetsbrevet Current Blackjack News.

 

 

Tip 5

Du kan alltid ringa ditt kasino och fråga om de erbjuder 3:2 blackjack 

BLACKJACK MED FYRA ELLER FLER KORTLEKAR

Samma förkortningar som används i tabellerna ovan används också för spel med fyra eller fler kortlekar.

HOW TO USE THE BLACKJACK STRATEGY CHARTS AND TABLES

HUR DU ANVÄNDER TABELLERNA OCH DIAGRAMMEN

Anta att du spelar S17, DAS och får 10-6 och dealern får 10. Du kollar på tabellen för S17, DAS och ser följande regel:

* Ge upp på 9, 10, A***; Stanna på 2 - 6;
Ta på 7 och 8

Eftersom dealern har 10 så är rätt strategi att ge upp. Om kasinot inte erbjuder surrender så ska du ta kort. När du kollar på *** på botten av tabellen så ser du vad du ska göra om surrender inte erbjuds.

Om du kollar på mjuk 17, DAS så ser du att det står "Suh", vilket betyder surrender annars ta kort

Du får 7-7 och dealern får 7. Reglerna är H17, DAS. Vad säger strategin om det?

Svaret är split.

DIAGRAM OCH TABELLER

BLACKJACK STRATEGY CHARTS AND TABLES

BLACKJACK STRATEGY CHARTS AND TABLES

BLACKJACK STRATEGY CHARTS AND TABLES

BLACKJACK STRATEGY CHARTS AND TABLES

BLACKJACK STRATEGY CHARTS AND TABLES

BLACKJACK STRATEGY CHARTS AND TABLES

BLACKJACK STRATEGY CHARTS AND TABLES

BLACKJACK STRATEGY CHARTS AND TABLES

INSIDER TIPS FÖR ATT FOUR OR MORE DECKS SPEL

Tip 1
 

Spelen delas ut öppet. Se till att du kan rätt etikett och hur du ska signalera dina beslut till dealern när korten delas ut öppet.

 

Tip 2
De flesta såna spel använder sex kortlekar. Det näst vanligaste är åtta kortlekar. Spel med fyra kortlekar var populärt förr i tiden men är rätt ovanligt nu för tiden.

 

 

Tip 3
Några spel på landbaserade kasinon ger 6:5 istället för 3:2 för blackjack vilket innebär att husets fördel går upp till hela 1.4%

 

 

Tip 4
Husets fördel mot en spelare som använder basstrategin på ett spel med sex eller åtta kortlekar där blackjack ger 3:2 är en funktion som är beroende av spelreglerna. Följande blackjack tabell summerar reglerna och den korresponderande husfördelen.

 


Som en generell regel så har de bästa spelen med sex kortlekar S17, DAS, RSA och LS (husfördel 0.26%). Om kasinot ger S17, DAS och antingen RSA eller LS men inte båda så är fördelen 0.33-0.34 procent. Husets fördel går upp om reglerna är H17. Om du måste spela ett spel med sex kortlekar med H17 så se till att du åtminstone har DAS, LS och RSA (fördel 0.46%) eller H17, DAS och antingen LS (0.54%) eller RSA (0.55%). På spel med åtta kortlekar så vill du minst ha S17, DAS och LS (0.36%). Om spelet är H17 så vill du minst ha DAS och RSA (0.58%)-

Notera att husets fördel har tagits från den respektabla boken Blackjack Attack: Playing the Pros’ Way av Donald Schlesinger. Fördelarna räknades ut för basstrategi som bara räknar med hur din hand ser ut utan att faktiskt tänka på hur många kort du har på handen.

Playing Rules

Tip 5

Du hittar vilka landbaserade kasinon i USA som erbjuder 3:2 blackjack i USA i det månatliga nyhetsbrevet Current Blackjack News.

NYCKELPUNKTER:

 • Spela aldrig blackjack med en kortlek som ger 6-5 eller sämre på blackjack
 • Strategin för blackjack med en kortlek beror på reglerna. Den skiljer sig beroende på om reglerna är S17 eller H17 med DAS eller NDAS
 • Du kan få väldigt låg husfördel men bara om du lär dig basstrategin.
 • Ett spel med en kortlek med H17 och RSA eller bara H17 har den lägsta husfördelen av alla blackjackspel, 0.13 - 0.19 procent
 • Det finns några bra spel med två kortlekar som har väldigt låg husfördel om du använder basstrategin (så lågt som 0.14%).
 • Strategin för blackjack med två kortlekar beror på reglerna. Den skiljer sig beroende på om reglerna är S17 eller H17 med DAS eller NDAS
 • Du måste lära dig basstrategin för spel med två kortlekar om du vill nå låg husfördel.
 • Kolla alltid reglerna innan du sätter dig för att spela, speciellt om blackjack ger 3-2.
 • Ditt mål är att spela ett spel med flera kortlekar med en fin mix av regler så att husfördelen är 0.5% eller lägre.
 • Det vanligaste spelet är spel med sex kortlekar. Husets fördel beror då på reglerna och de bästa reglerna är S17, DAS, LS och RSA där husets fördel endast är 0.26%.
 • Blackjack med åtta kortlekar har högre husfördel än ett spel med sex kortlekar med samma regler. De bästa reglerna för åtta kortlekar är S17, DS och LS (0.36%).
 • Spel med fyra kortlekar är ovanligt. De bästa reglerna är S17 och DAS (0.35%).
 • Du måste lära dig basstrategin för spel med flera kortlekar om du vill nå lägst husfördel.

 

TESTA DIG SJÄLV

Försök svara på följande frågor från kapitel 3

 1. Den grundläggande strategin i diagrammen och spela free blackjack tabellerna tänker på vilken uppsättning kort du har i handen. Sant eller falskt?
 2. Husfördelen mot en spelare är enbart en funktion som beror på antalet kortlekar som används. Sant eller falskt?
 3. För en given uppsättning regler så är husets fördel mot basstrategin samma oberoende av antalet kortlekar som används. Sant eller falskt?
 4. Vilken regel ska du undvika i blackjack?
 5. Du spelar ett spel med sex kortlekar med S17, DAS, LS och RSA. Nur ska du spela följande händer?
  1. A-7 vs. 9
  2. 4-4 vs. 5
  3. 10-6 vs. 9
  4. 7-7 vs. 7
  5. 6-3 vs. 2
  6. 8-8 vs. A
 6. Du spelar ett spel med två kortlekar med H17, DAS och RSA. Hur bör du spela följande händer?
  1. A-8 vs. 6
  2. A-3 vs. 4
  3. 4-4 vs. 4
  4. 5-5 vs. 10
  5. 8-3 vs. A
  6. 12 vs. 3
 7. Du spelar ett spel med en kortlek med H17 och NDAS. Hur bör du spela följande händer?
  1. 5-3 vs. 5
  2. 2-2 vs. 2
  3. A-6 vs. 2
  4. 11 vs. A
  5. 16 vs. 7
  6. A-7 vs. 8

 

Svar

 1. Falskt. Strategin listar bara två kort och tänker inte på hur många kort du har i handen
 2. Falskt. Reglerna som gäller spelar också in.
 3. Falskt. Husets fördel går upp med antalet kortlekar
 4. Spel där blackjack bara ger 6-5.
 5. a. Ta kort
  b. Splitta
  c. Surrender
  d. Splitta
  e. Ta kort
  f. Splitta
 6. a. Dubbla
  b. Dubbla
  c. Ta kort
  d. Ta kort
  e. Dubbla
  f. Ta kort
 7. a. Dubbla
  b. Ta kort
  c. Dubbla
  d. Dubbla
  e. Ta kort
  f. Stanna

Henry Tamburin är en av världens mest respekterade blackjackexperter, en spelare i absolut världsklass och författaren till ”Den Ultimata Blackjack Strategi Guiden” och ”Blackjack: Take the Money and Run”. Han redigerade det månatliga nyhetsbrevet ”Blackjack Insider” och är verksam som blackjackkrönikör för magasinen Casino Player, Midwest Gaming & Travel, Gaming South, Southern Gaming, New England Gaming News, Jackpot, Bingo Bugle och Casino City Times.