Det som följer är det korrekta sättet att spela vilken blackjackhand som helst som delas ut till dig när dealerns uppkort är en 4:a. Strategin är inte så svår att komma ihåg eftersom den är praktiskt taget densamma oavsett antalet kortlekar som används och mixen av spelregler. I ett fall beror det dock också på sammansättningen av korten som din hand består av och antalet kortlekar som används.

Jag kommer att börja förklara strategin med ett basspel, närmare bestämt ett spel med flera däck med S17 och DAS. Jag kommer att använda följande standardnotationer. Denna strategi är bra för både offline och online blackjack.

S17 = Dealern måste stanna på soft 17
H17 = Dealern måste hit soft 17
DAS = Dubbling efter split är tillåten
NDAS = Dubbling efter split är inte tillåten
H = Hit
S = Stanna
P = Split
Dh = Dubbla om tillåtet; annars, hit
Ds = Dubbla om tillåtet; annars, stanna

MULTIDÄCK SPEL MED S17 OCH DAS

Mot dealerns 4a uppkort bör du spela dina händer enligt följande.

Hit om du har:

 • Hård 5 till 8
 • A-2 och A-3
 • Ett par i 4:or

Stanna om du har:

 • Hård 12 till 17
 • A-8 och A-9
 • Ett par i 10:or

Split om du har:

 • Par i Ess, 2:or, 3:or och 6:or till 9:or.

Dubbla om tillåtet, annars hit, om du har:

 • Hård 9, 10 och 11
 • A-4, A-5 och A-6
 • Ett par i 5:or

Dubbla om tillåtet, annars stanna, om du har:

 • A-7

Nedan är motsvarande spelstrategi ordnad i tre färgkodade tabeller för hårda händer, mjuka händer och par. Den första raden representerar spelarens hand (i fallet med hårda händer representerar den det totala antalet kort), och den andra raden innehåller den korrekta spelstrategin mot en dealers 4 uppkort med S17 och DAS. 

Hard, Soft & Pairs hands chart table

HUR ÄR DET OM REGLERNA ÄR NDAS I STÄLLET FÖR DAS ELLER H17 I STÄLLET FÖR S17? 

Du har tur eftersom strategin ovan är densamma, vilket betyder:

 • När dealern visar ett 4a uppkort, oavsett mixen av blackjackregler i ett multidäck-spel, kan du använda ovanstående spelstrategi .

HUR ÄR DET OM DU SPELAR ETT DUBBELDÄCK SPEL?

Fler goda nyheter! Blackjackstrategin för alla dubbeldäcksspel är identisk med motsvarande spel med multidäck förutom en ändring:

 • Om reglerna anger h17 (med antingen DAS eller NDAS), bör du dubbla A-3, om det är tillåtet, annars hit. 

Double deck game chart vs. a dealer's 4 upcard

HUR ÄR DET OM DU SPELAR ETT ENKELDÄCKS SPEL?

Jämfört med ovanstående spelstrategi för multidäck, finns det flera strategiändringar:

 • Oavsett mixen av regler, dubbla A-2 och A-3 (istället för hit) om det tillåts; annars, hit. 

Single deck game

 • Om reglerna anger DAS, splitta ett par i 4:or (istället för hit)

Single deck game

FÖR MER PRECISION

Du kan få en viss precision i din spelnogrannhet om du tar hänsyn till sammansättningen av korten som din 12a består av mot en dealers 4a uppkort.

 • I ett enkel- eller dubbeldäcksspel med valfri mix av spelregler, hit 10-2 mot en dealers 4a uppkort (istället för att stanna) och
 • I ett spel med åtta kortlekar med S17, hit 10-2 mot en dealers 4a uppkort (istället för att stanna)..

TRÄNINGSSPELA

För att vara säker på att du har strategin för att spela din hand mot en dealers 4a uppkort, bestäm hur du skulle spela var och en av de 10 händerna som listas nedan, anteckna ditt beslut på papper och kontrollera det sedan mot rätt spel i slutet av denna artikel. (Ditt mål är att kunna spela varje hand exakt, oavsett antalet kortlekar eller mix av spelregler.) 

  REGLER HAND SPEL
1. Enkeldäck, H17, NDAS 2-2  
2. Multidäck, S17, DAS A-5  
3. Dubbeldäck, H17, DAS A-3  
4. Multidäck, H17, DAS 4-4  
5. 8-däck, S17, DAS 10-2  
6. Enkeldäck, H17, NDAS A-2  
7. Dubbeldäck, S17, DAS 6-2  
8. Multidäck, H17, DAS A-7  
9. 8-däck, H17, DAS 9-3  
10. Dubbeldäck, S17, NDAS 6-6  

För fler spelstrategitips, se kapitlet Blackjack Charts i min Ultimate Blackjack Strategy Guide.

Rätt spel för händerna i tabellen är: 

1. Split
2. Dubbla om tillåtet, annars, hit
3. Dubbla om tillåtet, annars, hit
4. Hit
5. Hit (kompositionsberoende strategi)
6. Dubbla om tillåtet, annars, hit
7. Hit
8. Dubbla om tillåtet, annars, stanna
9. Stanna
10. Split

 

About the Author
By

Henry Tamburin är en av världens mest respekterade blackjackexperter, en spelare i absolut världsklass och författaren till ”Den Ultimata Blackjack Strategi Guiden” och ”Blackjack: Take the Money and Run”. Han redigerade det månatliga nyhetsbrevet ”Blackjack Insider” och är verksam som blackjackkrönikör för magasinen Casino Player, Midwest Gaming & Travel, Gaming South, Southern Gaming, New England Gaming News, Jackpot, Bingo Bugle och Casino City Times.