roulette wheel

Den teoretiska förväntningen (frekvens) av att ett event är inte det samma som sannolikheten för det eventet.

Till exempel, eftersom det är två färger i roulette (ignorera noll), förväntningen hos främträdandet av åtminstonde en svart från två spins är 1/2+1/2=1 eller 100% - enligt perfect distributuion of outcomes.

Men den faktiska sannolikheten att få minst en svart på två spins är endast

1-(1/2*1/2)=0,75 eller 75%

Förväntningen är användbar när vi designar roulette strategier, medans sannolikheten är användbar när vi beslutar kring våra insatser. Förväntan beskriver vad som borde hända (i en perfekt värld eller i det långa loppet). Sannolikheten beskriver säkerheten i att detta event sker.

Det är väldigt viktigt att förstå att förväntningen att ett event inträffar är något annorlunda från sannolikheten att det inträffar.