• Spanish 21 är en variant av blackjack där alla kort värda tio har tagits bort, vilket resulterar i en kortlek med 48 kort.
  • Spelet erbjuds på landbaserade och online casinon.
  •  För att kompensera för borttagningen av tior och därmed högre fördel för huset har spelet några mycket liberala spelregler och bonushänder.
  • Den grundläggande spelstrategin skiljer sig från ett traditionellt spel.
  • Beroende på en blandning av spelregler och antalet kortlekar kan husets fördel vara så låg som 0,37% för Spanish 21 grundläggande spelstrategin.
  • Det finns ett publicerat korträkningssystem för detta spel.

Spanish 21 uppfanns 1995 och sedan dess har spelet ökat på både landbaserade och online bästa casino på nätet. Spelet spelas som det traditionella blackjack-spelet med en stor skillnad: alla fyra tior i kortleken tas bort så att en kortlek för Spanish 21 innehåller endast 48 kort. Målet är detsamma som i ett traditionellt blackjack-spel, nämligen ha en högre hand än dealerns hand utan att bli tjock.

Att spela blackjack med en kortlek som inte innehåller några tior har en djupgående effekt på spelarens odds eftersom en spelare kommer att få färre blackjack-händer (och utbetalningen 3 till 2), och dealern kommer inte att bli tjock lika ofta. Faktum är att live casino online fördel över en grundläggande strategispelare ökar med cirka 2% på grund av borttagandet av de fyra tiorna.

Att spela ett spel där huset fördel ligger på 2% är självmord; Men för att kompensera för denna nackdel finns det flera mycket liberala spelregler och intressanta och unika bonushänder som erbjuds i Spanish 21 som avsevärt minskar husets fördel.

live casino baccarat

För att göra det lättare för dig att förstå spelreglerna för Spanish 21 (S21) har jag sammanfattat reglerna nedan och jämfört dem med ett traditionellt blackjack-spel (TR21)


TR21: Spelas med ett, två, fyra, sex eller åtta kortlekar
S21: Sex eller åtta kortlekar


TR21: Kort kan delas ut för hand, från en dealing shoe eller med en kontinuerlig blandningsmaskin (CSM)
S21: Delad antingen från en dealing shoe eller från CSM.


TR21 och S21: Dealern får ett hålkort


TR21 och S21: Dealern måste slå på 16 eller mindre och stå på 17‒21. Med en mjuk 17 kan du antingen slå eller hålla beroende på casino regler.


TR21: En spelares 21 vinner alltid över dealerns 21 men förlorar mot en dealerns blackjack.
SP21: Varje spelares 21 slår alla dealers 21. De förlorar dock om spelaren har 21 på mer än två kort och givaren har en blackjack.


TR21: En blackjackhand inträffar när de två kort som ursprungligen delades ut totalt blir 21, och den vinner alltid över dealern även om han har en blackjack i samma omgång.
S21: En spelares blackjack vinner alltid oavsett vad dealern har. (Även om dealern har en blackjack eller 21.)


TR21 och S21: Reglerna för att slå och stanna är desamma.


TR21: Du kan double down efter att du fått dina första två kort på handen. När du drar ett tredje kort är alternativet att double down inte längre tillgängligt.
S21: Du kan double down på valfritt antal kort.


TR21: Double down efter par splittning är vanligtvis, men inte alltid, tillåten.
S21: Alltid tillåten.


TR21: Du kan vanligtvis göra splitt igen på par upp till tre eller fyra händer men inte med ett par i ess, dessa kan du bara kan dela en gång.
S21: Du kan göra splitt upp till maximalt fyra händer, inklusive ess.


TR21: Sen överlämnande är ibland tillåten. Du kan bara ge upp den första tvåkortshanden. När du drar ett tredje kort är det inte längre tillåtet att ge upp.
S21: Överlämning är alltid tillåten även efter att du gjort par uppdelning eller fördubbling. I fallet med det senare är det känt som "double down räddning."


TR21: Försäkring betalar 2‒1.
S21: Samma utdelning på 2‒1 men eftersom det finns färre tior i Spanish 21, skjuter husets fördel upp till 24,7%, vilket gör det till en av de värsta insatserna i ett casino.


TR21: Bonushänder erbjuds sällan.
S21: Det finns många bonushänder i Spanish 21. Nedan kan du se en lista över dem.

BONUS HAND

PAYOUT

Five-card 21

3‒2

Six-card 21

2‒1

Seven-or-more card 21

3‒1

6-7-8 and 7-7-7 (mixed suits)

3‒2

7-7-7 same suit

2‒1

7-7-7 in spades

3‒1

Player bets less than $25 and has suited 7-7-7 against any suited dealer’s 7 upcard

$1,000 Super Bonus

Same as above except if a player bets $25 or more

$5,000 Super Bonus plus all other players get a $50 “envy” bonus payout

 

Obs! Ovanstående bonusutbetalningar gäller även om handen resulterade i en split; men double down minskar dock bonusutbetalningen.

I vissa casinon kan en spelare double down och sedan double down igen upp till två gånger (så kallad fördubbling). Antag till exempel att en spelare satsar $ 5 och får en 3-2, som uppgår till totalt 5, och givaren har ett 6-kort. Han double down för ytterligare $ 5 och drar en 3 för totalt 8 (total satsning = $ 10).

Han har nu möjlighet att double down en andra gång för ytterligare $ 10 satsning. Låt oss anta att dragningskortet var en 3 vilket gav honom totalt 11 (totalt satsat är $ 20).


Spelaren kan också double down igen för $ 20 (det totala satsade beloppet skulle vara $ 40). Detta spelalternativ att double down flera gånger är en mycket gynnsam spelarregel när den implementeras optimalt.


Om du läser ovanstående regler för Spanish 21 kan du se hur extrema de är. Till exempel kan du double down efter att ha dragit valfritt antal kort till din hand, inte bara efter att du fått de två första korten. Antag till exempel att du har 3-4-2-2 alltså totalt 11. Du har möjlighet att double down även om du har fyra kort i handen.

Antag att kortet som dras när du har double down inte är till hjälp för vår hand. Du kan då utöva alternativet "double down räddning", vilket innebär att du skulle förlora din ursprungliga insats men hålla sekundärinsatsen du gjorde när du double down. 

Om du blir exalterad över att spela Spanish 21, bör du vara uppmärksam på följande. Om du spelar spelet som med ett traditionellt blackjack-spel kommer du att förlora.

Det beror på att när alla tior har tagits bort är förhållandet mellan låga kort och höga kort i Spanish 21 helt annorlunda än ett traditionellt blackjack-spel. Normalt är fyra av 13 kort i blackjack kort värda tio (30,8%), men i Spanish 21 reduceras detta förhållande till tre av 12 (endast 25%). Dessutom, om du får 21 i blackjack har du ingen garanterad vinst, medan du i Spanish 21 har det (förutom att du förlorar i ett fall ... om du har ett kort med flera kort 21 och givaren har en blackjack).

Kärnan är detta: dessa skillnader i regler har stor inverkan på den grundläggande spelstrategin.

Här är ett exempel på hur den grundläggande strategin skiljer sig åt. Om du har 12 till 16 i ett traditionellt blackjack-spel och givaren visar ett 2 till 6-kort, ska du hålla (förutom att slå 12 mot givarens 2 och 3).

Men i Spanish 21 blir det mer attraktivt att fortsätta eftersom du har mindre chans att bli tjock (eftersom det finns färre tior per korthög), och om du drar till 21 vinner du automatiskt.

Därför blir den traditionella "stand on stiffs" -regeln "hit" i Spanish 21 när din hand innehåller fyra, fem eller sex kort. Den traditionella grundstrategin råder dig att hålla med några händer oavsett antalet kort i din hand; men i Spanish 21 kan antalet kort i din hand påverka om du spelar en hand på ett eller annat sätt.

Här är ett annat exempel. Antag att du får 10-4 mot en dealers fyra kort. I ett traditionellt spel anger grundläggande strategi att hålla. I Spanish 21 skulle du också hålla, förutom om din 14 består av fyra eller fler kort, i vilket fall du skulle slå.

Den potentiella bonusutbetalningen för fem- och sexkorts 21 påverkar också spelstrategin. I själva verket riskerar du att bli tjock på några hårda totalsummor som innehåller fyra, fem eller sex kort genom att ta en ny chans till en bonus-utbetalning.

Slutsatsen är att den grundläggande blackjackstrategin för Spanish 21 är annorlunda och lite mer komplicerad än den traditionella grundläggande spelstrategin. Det är inte omöjligt att lära sig den grundläggande strategin för det här spelet, du måste bara spendera lite mer tid för att göra det. 

Obs: Du kan hitta en grundläggande spelstrategi för Spanish 21 i boken The Pro's Guide to Spanish 21 and Australian Pontoon av Katarina Walker, eller på wizardofodds.com.

Husets Fördel

Enligt den detaljerade studien om Spanish 21 gjord av Katarina Walker kan husets fördel vara så låg som 0,37%, vilket gör det till ett mycket gynnsamt spel för grundläggande strategispelare. Observera att husets fördel ändras beroende på reglerna och antalet kortlekar (se nedan).


Obs: s17, betyder att dealern stannar på 17
          h17, betyder att dealern fortsätter på 17

Rules

Number of Decks

House Edge

s17

6

0.37%

s17

8

0.38%

h17

6

0.78%

h17

8

0.79%


Ditt bästa spel är när dealern måste stanna på en mjuk 17 och sex kortlekar används.

Matcha Dealerns Sido Satsning

Denna sidosatsning erbjuds på de flesta Spanish 21 spel. Spelaren vinner sidosatsningen om rankningen på ett eller båda av hans eller hennes första två kort matchar rankningen på dealerns uppkort. Husets fördel kan vara så låg som 3,1% beroende på utbetalningarna. En studie gjordes om huruvida korträkning kan användas för denna sidosatsning.

Pontoon

I Australien och på vissa webbplatser erbjuds Pontoon, vilket liknar Spanish 21, men med några små skillnader i regler. Jag har inte utrymme att lista dem; Men om du vill spela Pontoon, uppmuntrar jag dig att läsa Walker's book on the game.

Spanish 21 på Internet 

Vissa spelsidor erbjuder Spanish 21. Andra erbjuder ett liknande spel under ett annat namn (t.ex. Pirate 21). Under alla omständigheter skulle jag rekommendera att du kontrollerar spelreglerna för att vara säker på att alla de liberala regler som nämns ovan erbjuds.

Korträkning i Spanish 21

Kan du räkna kort som spelar Spanish 21? Svaret är ja, och du hittar detaljer i Walkers bok, som innehåller ett detaljerat räknesystem för spelet.

About the Author
By

Henry Tamburin är en av världens mest respekterade blackjackexperter, en spelare i absolut världsklass och författaren till ”Den Ultimata Blackjack Strategi Guiden” och ”Blackjack: Take the Money and Run”. Han redigerade det månatliga nyhetsbrevet ”Blackjack Insider” och är verksam som blackjackkrönikör för magasinen Casino Player, Midwest Gaming & Travel, Gaming South, Southern Gaming, New England Gaming News, Jackpot, Bingo Bugle och Casino City Times.